Psykologi

I denne kategorien er alle elementer knyttet til våre mentale verden, evner og prosesser. Den samler informasjon om hvordan de skal forholde våre tanker, følelser, følelser og atferd for å konfigurere hva vi er og vår læring.