Gratulerer med intuisjon

Intuisjon har allerede vært gjenstand for lidenskapelige diskusjoner i ulike fagområder. Han var hovedpersonen i utallige politiske beslutninger, samt mange vitenskapelige funn. Men når vi kan løse et problem intuitivt, forstår mange det som et enkelt glimt av sinnet, som et sett av tilfeldigheter av flaks. Generelt sett er intuisjon sett som noe under et mystisk slør. Dette er fordidet er en form for oppfatning som tillater oss å ha tilgang til kunnskap uten å vite hvor de kommer fra.

Det tillater oss å oppleve det som tidligere hadde gått ubemerket. Faktisk ble vi klar over noe vi ikke visste, men som vi hadde glemt. -Henry Poincaré- Del

"Vi på et tidspunkt i våre liv opplever øyeblikk av intuitiv forståelse. Generelt avviser vi dem for mangel på logikk, og vi tviler på at de har noen overbevisende grunner. Men selv om det ikke er noen nøyaktig definisjon for intuisjon, betyr det på ingen måte at den ikke eksisterer. På en måte forståsintuisjon som en direkte oppfatning av sannhet.

Det er uavhengig av noen form for logisk resonnement. Denne kunnskapen, som uttrykkes uten vår kunnskap, krever en balansert integrasjon mellom sinn og hjerte.

Et blikk på intuisjon Vi kan gjøre hva intuisjonen selv sier, og i denne prosessen med eksperimentering, fra prøve og feil, lærer vi å være primært intuitiv. Det er viktig å utforske stillheten i øyeblikket for å være koblet til deg selv for å la det intuitive sinnet flyte.

Intuisjon gir opphav til en forståelse av hva som kan være veien å følge. Finn den sanne følelsen av ting og sinnets dype natur.

Det tillater oss å gjenkjenne, lære og oppleve sannheten. Vi må trene vår oppmerksomhet hvis vi ønsker å utvikle intuisjon.

Egenheten ved intuisjon er at den går utover grunnen uten å motsette seg det. Åpenbart erstatter det ikke, men det kompletterer og noen ganger foregår det. Det engasjerer oss med den kreative og transporterer oss utover de kjente grenser. Det kan heller ikke innrammes innenfor det rationelle eller irrasjonelle feltet. Det er åpenbart at det er faktorer som hindrer eller favoriserer utviklingen av intuisjon. For eksempel gjør ubesluttsomhet, grunn, frykt for feil og mangel på tillit det vanskelig. I motsetning handler handling, oppmerksomhet, ro, åpenhet, oppfattelse og læring deg.

Spot observasjoner Det er situasjoner som må løses umiddelbart.

Det er her minner lagret i sinnet er aktivert og som har et direkte forhold til det vi trenger å løse. Slike minner er følelsesmessige i karakter og er knyttet til suksesser og feil i fortiden. Selvfølgelig vil disse minner avgjøre hvilken beslutning vi skal ta i dag. For eksempel vises et jobbtilbud. Hjernen bruker alle de faglige erfaringene som er lagret der, og deretter velger vi det alternativet som vi anser mest praktisk. Utviklingen av denne sekvensen gjøres bevisst. Derfor vil vi kunne forklare årsakene som førte oss til å ta en slik beslutning. På den annen side er det situasjoner der en slik beslutning gjøres ubevisst. Hvis resultatet er positivt, sier vi at det var resultatet av intuisjon, og vi kan ikke forklare årsakene til å vite at dette var den rette veien. I denne forstand er

intuisjon et slags gjetning som ikke er formidlet av bevissthet eller resonnement,

men av de tidligere erfaringene og følelsene som er knyttet til dem. Intuisjon og erfaring

Avanserte studier ved slutten av forrige århundre som involverer fagfolk fra ulike områder har fått interessante resultater. For eksempel ble det funnet at de som hadde mer tid på å praktisere sitt yrke, var ganske intuitive. Det mest overraskende var at hennes intuisjon sjelden mislyktes. Dette er tilfelle med leger som har et "klinisk øye".

Selvfølgelig vil en større opplevelse gi mulighet for større suksess uten å måtte gjennomgå langvarig resonnement. Noen tror at gjetning er et spørsmål om ren statistikk. Svaret er nei. De erfaringene vi kontinuerlig innarbeider i vårt bevisstløse er de som tillater intuisjon å bli skarpere. Det er ikke tilfeldighet, men en annen måte å nå veridiske konklusjoner på.

Tidligere erfaringer knyttet til en følelse er hva påvirker de avgjørelsene vi tar intuitivt.

En slik prosess skjer ubevisst og har variabler som avhenger av personligheten og troen til hver enkelt person. Av denne grunn er det folk som er mer intuitive enn andre. Selv om mye av intuisjonens verden forblir en gåte, er det i praksis klart at det er en realitet som opererer daglig.