Kjenner du betydningen av krabber vi gjør ubevisst?

Mange er vant til å tegne skribler mens de snakker i telefon eller venter på å bli besvart et sted. Uten at vi innser det, blir dette en del av en rutine som vi gjentar hele tiden.

Selv om disse uformelle tegningene ikke kan fortelle oss akkurat hva vi er, kan de tyde på noen personlighetstrekk som vi uttrykker ubevisst. Vi foretrekker å tegne noen former mer enn andre fordi noen av dem gjenspeiler våre innerste oppfatninger mer nøyaktig. "Å skrive bevisst er det samme som ubevisst tegner bildet av deg selv, selvportretet."

-Max Pulver-DelVi må skille sporadiske krabber fra permanente

. Den første er tegninger som vi gjør en gang og ikke gjentar lenger; De permanente tegningene er våre favoritter, som vi ikke slutter å tegne når vi finner et ark. Disse tegningene viser hvordan vi er internt.Sporene av ubevisste scribbles

Ifølge skjemaet, trykket og arrangementet av sporene som utgjør disse bevisstløse skribbene, kan vi bestemme noen personlighetstrekk og følelser eller følelser som er skjult i oss. De viktigste betydningen er: geométr Geometriske spor

: svarer til enkle geometriske figurer (trekanter, firkanter, rektangler, etc.). Hvis det ikke er dekorasjoner eller relieffer, snakker vi om folk som har undertrykt deres følelser og prøver å håndtere alt gjennom grunn. Hvis de har noen skygge, avslører de at personen er i ferd med å slappe av sine overbevisninger. Tegninger med noen helt hvite eller svarte deler viser at personen har mange tvil.

  • Stiv og velmerkerte spor:Når egenskapen er sterk og godt merket, avslører den en angrepet, obsessiv person som fokuserer overdrevet på hennes problemer . Hvis egenskapen nesten tårer papiret, er det mye undertrykt sinne og vold. Irreg Uregelmessige eller zigzagstreker reflekterer impulsivitet:Folk akkumulerer spenninger og frigjør alt uventet. Vanligvis er de veldig lidenskapelige mennesker, som gir stor betydning for det affektive aspektet.
  • Skjemaene av ubevisste scribblingsMåten scribbles adopterer er også en indikator på den ubevisste følelsen og oppfatningen som motiverer dem. En tilstrekkelig analyse av disse tegningene kan gjøres ved å undersøke egenskapene og skjemaet de tar. Avhengig av tegningen er disse hovedbetydningene: Piler eller piler: vanligvis avslører en aggressiv komponent.Vi snakker om impulsive mennesker, med en sterk tendens til handling. Hvis pilene går fra venstre mot høyre, viser de at aggresjonen er rettet mot andre, hvis de går fra høyre til venstre, er aggresjonen rettet mot seg selv. Kurvpiler identifiserer personer som kan mønstre sin styrke for å oppnå sine mål.
  • Spiraler: samsvarer med egocentriske menneskerog som fokuserer på egne interesser. Spiralene som slutter på venstre side viser at det er et fortidsproblem som ennå ikke er overvunnet; hvis de er ferdige på høyre side, føler personen seg veldig redd for ensomhet og et stort behov for å være sosial å bryte sin inneslutning.

Stjerner og kryss: de avslører et stort behov for å være sentrum for oppmerksomheten i sitt sosiale miljø

. Hvis stjernen har mange poeng og senteret er tomt, reflekterer de depresjon og tendens til melankoli. Korsene avslører igjen en person med stor skyldfølelse og som har mye ansvar på skuldrene.

  • Personer: Det er et tegn på at personen føler seg hjelpeløs før andre, eller tror ikke at han er i stand til å påta seg sitt ansvar, spesielt hvis tallene er for små. Når folks tegninger er veldig skjematiske, som "baller og spisepinner", gjenspeiler det mye usikkerhet, frykt for å nærme seg mennesker og behovet for å lukke seg selv.