Emosjonell intelligens på jobb: hvorfor er det så viktig?

En av de mest utbredte psykologiske konseptene utenfor den akademiske arenaen er følelsesmessig intelligens, og i dag vil vi spesielt snakke om emosjonell intelligens på jobben.

I motsetning til tradisjonell intelligens, som refererer til evnen til å løse problemer og bruke logikk, er følelsesmessig intelligens knyttet til vår evne til å forstå og kontrollere følelser både egne og andre.Selv om ferdigheter knyttet til denne ferdigheten kan brukes til en rekke situasjoner

, er det svært viktig å bruke emosjonell intelligens på jobben.Mennesker som har bestemt seg for å informere seg selv og bruke det i denne sammenheng merker en stor forbedring, både i profesjonell tilfredshet og i forhold til sine kolleger. Noen eksperter sier selv at det er en av hemmelighetene for å få bedre lønn. Av denne grunn, i denne artikkelen vil vi se hvordan det er mulig å anvende begrepet følelsesmessig intelligens i arbeidet. For å gjøre dette vil vi fokusere på tre hovedområder: søket etter en jobb, profesjonell ytelse og ledelse.

Men før vi går spesifikt til dette emnet, vil vi avklare hva emosjonell intelligens er og hva det påvirker nøyaktig. Hva er emosjonell intelligens? Som definert av Goleman, er skaperen av dette konseptet,

følelsesmessig intelligens dannet av fem forskjellige ferdigheter:

Selvkunnskap: Det er evnen til å forstå våre egne følelser og stemninger. Det består også av å vite hvem vi er, våre verdier, mål og evner.

  • Selvregulering: Vi snakker om evnen til å kontrollere våre egne følelser. På denne måten kan vi bruke dem til vår fordel istedenfor å kjempe mot dem. Motivering:
  • Det er evnen til å sette krevende mål for oss selv og å fokusere på å oppnå dem til tross for vanskelighetene. Empati:
  • Også kjent som evnen til å forstå andres følelser, følelser og behov. Noen ganger er empati beskrevet som "å sette deg i de andre skoene." Til slutt, sosiale ferdigheter,
  • hele settet av ferdigheter som hjelper oss å forholde seg mer effektivt til andre. De inkluderer forskjellige ferdigheter som ledelse, overtalelse eller sosial intuisjon. Disse fem dimensjonene er grunnleggende for å utvikle emosjonell intelligens på jobben, men
  • vil hver være mer fordelaktig i en annen situasjon. Emosjonell intelligens på jobb: Hvordan bruke den til å få en jobb

For å kunne bruke emosjonell intelligens, er det først nødvendig å få en jobb. Derfor er emosjonell intelligens en viktig ferdighet for å få en jobb.I dag er det ikke bare "teknisk" kompetanse å få "en tilstrekkelig jobb".

Vår suksess vil bli preget av empati, måten vi kommuniserer og sosiale ferdigheter

.

På grunn av den store konkurransen i det profesjonelle markedet, kan avgjørelsen fra HR-avdelingen bli mye mer påvirket av følelsene (deres og våre) enn virkelig i vår læreplan.På den annen side vilselvregulering også være kritisk under jobbsøkingen.

Uten det vil vi ikke kunne fortsette i møte med de første avslagene, noe som vil frata oss og gjøre det enda vanskeligere å finne en jobb som passer oss.

Emosjonell intelligens i jobbsøkingen Vel, bruk av emosjonell intelligens på jobben slutter ikke når vi har jobben. Tvert imot, i et miljø som er utfordrende som for moderne selskaper,De fem ferdighetene beskrevet av Goleman er grunnleggende. I tillegg er de viktige både for vår ytelse og for vårt følelsesmessige velvære.

Mange arbeidere sier at de føler seg utilfredse med sitt yrke

. Selv om det selvfølgelig er mange faktorer som kan påvirke denne figuren, er det uten tvil mangel på følelsesmessig intelligens en god del av ansvaret for at disse dataene er så høye: Hvordan velger vi en jobb som gleder oss ... hvis vi ikke forstår oss selv de samme? (selvkunnskap).

Når noe går galt, vil vi la apati styre våre liv, eller vil vi gå videre?(selvregulering, motivasjon)

  • Vil vi kunne forstå våre kolleger og ha et godt forhold til dem, til tross for de forskjellene vi måtte ha med dem? (empati, sosiale ferdigheter). Emosjonell intelligens for ledere
  • Til slutt, hva ville skje hvis du måtte kjøre et lag? Vi kan da tro at de som trenger emosjonell intelligens, er de ansatte, ikke sant? Dette er helt i strid med virkeligheten selv. For en sjef eller leder, evnen til å motivere dine ansatte og forstå hvordan de føler seg er kritisk
  • når det gjelder å få et fint arbeidsmiljø. Uten det ville det være umulig å bli en leder som er best for gruppen, så vi ville ha problemer med våre medarbeidere.