Hva er det og hva er funksjonene til hjernens frontal lobe?

Nervesystemet er en tangle av nevroner og glialceller av enorm kompleksitet. Til syvende og sist er disse strukturer som bestemmer våre oppførsel, tanker og følelser. Disse nerveenhetene samles i større strukturer for å oppfylle deres funksjoner, og hver av disse klyngene vil bare være et sandkorn i denne komplekse maskinen som er vår kropp. En av de mest bemerkelsesverdige strukturer i nervesystemet er hjernen, og den deler seg i en rekke områder som kalles lober. Blant hjernen er lobes den frontale lobe, som vil være hovedpersonene i denne artikkelen. Først av alt må vi forstå atulv er teoretiske definisjoner fra delingen av hjernebarken.

Denne oppdelingen ble utført i henhold til partiets rolle i de forskjellige prosessene og ved plasseringen. Vi kan lage en analogi med jorden: hvis hjernen var jord, ville ulvene være kontinenter. Denne klassifiseringen er veldig funksjonell, siden den fungerer som et kart for å enkelt finne bestemte punkter på hjernens overflate. Den cerebrale cortex består av 6 funksjonelle lobes: frontal, parietal, occipital, temporal, insular og limbic.

I denne artikkelen vil vi fokusere på hva vi kan si for å være mest relevante av dem, frontal lobe. Vi vil begynne med å markere området som det okkuperer, siden det er en tredjedel av det totale området av cortex. Frontal lobe struktur og funksjoner Frontal lobe ligger i den fremre delen av hjernen, mer presist opptar hele hjernebarken fra den sentrale sulcus.

Det regnes som en svært viktig ulv på grunn av at den oppfyller sentrale funksjoner i behandlingen av informasjonen, spesielt den informasjonen som har en utøvende karakter. I tillegg kan vi også si at frontal lobe er delt inn i flere regioner som gir det til en rekke funksjoner.

Ved å gruppere de forskjellige funksjonelle strukturene til denne ulven, kan vi snakke om to store områder. En ville være området som svarer til motorfunksjonene, motorcortexen, som oppfyller alle bevegelsens funksjoner. Det andre området vil være prefrontal cortex, ansvarlig for utøvende prosesser, beslutningsprosesser og ulike aspekter knyttet til regulering av følelser. Motor cortex Motor cortex av frontal lobe vil være leder av alle efferent systemer av kroppen.

Takket være ham, kan vi utføre alle typer frivillige tiltak og motorhandlinger. Denne strukturen vil være ansvarlig for både planlegging av bevegelsen og overføring av ordrene til musklene for at de skal kunne handle. Det er viktig å understreke at denne delen av cortexen bare er ansvarlig for frivillige bevegelser, det ufrivillige motorsystemet er basert på andre strukturer, for eksempel basalganglia og cerebellum.

Vi finner tre relevante delområder som skal nevnes i motorbarken.

Formotorområdet. Har ansvaret for planlegging og planlegging av bevegelser. Før noen bevegelse utføres, er nevronene i dette området ansvarlig for å etablere musklene og trinnene som er nødvendige for at det skal skje på riktig måte.

Det primære motorområdet

  • . Det er den kortikale delen som har ansvaret for å utføre trinn for trinn utarbeidet av cortex-formotoren. Det er det som er ansvarlig for å initiere bevegelsens handling, sende ordrene til musklene. Broca-området.
  • Har ansvar for språkproduksjon. Funksjonen er å koordinere de fonologiske musklene slik at personen kan snakke og uttale seg. Det er også knyttet til produksjon av skriving. For å vite mer om det, klikk her.Prefrontal cortex
  • Denne regionen er ansvarlig for det utøvende systemet og for behandling av informasjonen fra den menneskelige hjerne. Prefrontal cortex av frontal lobe er i siste instans grunnlaget for menneskelig kognisjon, oppførsel og følelsesmessig respons. Det er mediator mellom mange andre strukturer som distribueres gjennom hele hjernen, og spiller en nøkkelrolle i beslutningsprosessen.

Vi kan ikke unnlate å nevne at utøvende funksjoner er et sett med høyere ordens kognitive evner som styrer vår oppførsel og våre følelser

. Ellers kan vi si at alle de prosessene som prøver å administrere, organisere, koordinere og lede, utføres på dette området. Det kan beskrives som prosessoren til en datamaskin hvis vi gjorde en sammenligning med disse maskinene. Innenfor dette kortikale området kan vi skille tre regioner med stor funksjonell betydning:

Den dorsolaterale frontale cortexen.En region som er forbundet med andre steder av andre ulv som forvandler tanken til planer, oppførsel og beslutninger. Den dorsolaterale frontale cortex er nært knyttet til høyere psykologiske prosesser som arbeidsminne, metakognisjon, oppmerksomhetskontroll, kognitiv fleksibilitet etc.

Det cingulære området.

  • Dens funksjoner er svært knyttet til reguleringen av motivasjonsprosesser. Det er ansvarlig for å hemme eller stimulere til handling i individet. Det er også ansvarlig for visse prosesser knyttet til regulering og støtte til omsorg. Orbitofrontale cortex.
  • Det oppfyller oppdraget å kontrollere affektivitet og sosial atferd. Den har en del i behandlingen og reguleringen av følelser og affektive tilstander, og tilpasser oppførselen i henhold til konteksten. Frontal lobe er en av de mest relevante strukturer i hjernen vår. Hennes studie, gjennom de ulike nevrovitenskapelige teknikkene, gir oss svært verdifull informasjon:
  • forstå strukturen og dens funksjonalitet bringer oss nærmere forståelsen av vår biologi og gir oss ledetråder om forholdet til våre oppføringer, følelser og tanker.