Å Gjenkjenne dine egne feil hjelper oss til å tilgi andre.

Alle gjør feil. I løpet av vår levetid må vi tilgi mer enn en gang, og før eller senere vil vi også trenge noen til å tilgi oss. Det sies at sann kjærlighet er demonstrert i tre viktige øyeblikk: i feil, i sykdom og i tilgivelse. Hvis du ikke kan tilgi, kan det være mindre viktig for deg enn din stolthet.

Oppdragene vi gjør om hva vi gjør for andre, innebærer en viss minimering av skade. Å se det fra vårt personlige perspektiv, vi pleier å rettferdiggjøre oss selv eller å gjøre unnskyldninger for å handle som vi handler. På den annen side, når andre såret oss, tilskriver vi dette faktum hans personlighet, og det er ikke overraskende at vi ser intensjonalitet når det var tilfeldig, noe som fører oss til en følelsesmessig forstyrrelse som holder oss fra tilgivelse.

Å erkjenne at vi også gjør feil, driver oss bort fra å være småaktige tyranner som rettferdiggjør alt de gjør, men hvem er sanne dommere når de gjør med dem. Tilgivelse er ikke bare en gest til den andre, det er den edelste gesten med seg selv.

tilgi andre er også gunstig for oss selv

Alle av oss, på et tidspunkt, som vi så i posisjon for å måtte tilgi eller bli tilgitt, og få oss til å gjøre ting som sårer, bevisst eller ubevisst. Konseptet til tilgivelse er noe forvrengt.

kan være å tenke at hvis vi tilgi noen gir vi deg den grunn eller vi begrunner den personen som har såret oss å tilgi er å glemme, gi mindre betydning for det som skjedde, gi avkall på seg selv, for å gi noe til andre. Men ikke lenger fra virkeligheten;Tilgivelse er for oss og for ingen andre.

Tilgivelse betyr ikke at vi ikke lenger bryr oss om skadene som er gjort, eller at det gjør det, mye mindre som vi må oppføre oss som om ingenting hadde skjedd. Det betyr at vi aksepterer det som skjedde som en del av livet vårt, og at vi legger bort de negative følelsene og tankene til å fortsette. Hvis vi ikke tilgir, vil vi fortsette å bli fengslet, selv om det er skadelig og giftig.

Å frigjøre oss fra disse negative følelsesmessige vedleggene åpner oss for nye følelser og erfaringer vi har igjen å leve. Tilgi hvem du må tilgi

Det er forskjellige stillinger om tilgivelse, og hvem bør eller skal ikke tilgis.

Den første og mest vanlige er å innse tilgivelse som avgjørende for helbredelse av følelsesmessige sår og understreker bare hvor gunstig er det praksis for fysisk og psykisk helse. Den andre har et annet syn på tilgivelse med hensyn til det tidligere.

anser at det i enkelte tilfeller ikke tilgi kan også være gunstig, siden du gjør dette kan være skadelig for tilgir og kan true grupper som er i en sårbar situasjon, som i tilfelle av misbruk eller mishandling. Den tredje posisjonen skjer når du innser at det i sannhet ikke er noen til å tilgi.

I et øyeblikk innser du at noen ganger situasjoner som skjer med oss, ikke er noen feil, det er akkurat slik livet fungerer. Ifølge Dr. Schlatter, tilgirning fordeler de som tilgir mer enn de som mottar, og krever ikke nødvendigvis omvendelse av den som gjør ondskap.

gjenkjenne oss selv i andre vil bidra til å frigjøre oss fra denne byrden så tung nagder bare finne følelser av fiendtlighet og harme at før eller senere gjøre opprør mot oss.