Det er nødvendig å gi slipp på hvem som aldri har gjort noe for å forbli

Det er nødvendig å gi slipp på hvem som aldri gjorde et poeng å bo, disse menneskene med midlertidige følelser, som fikk oss til å investere tid og fantasi. Å la gå krever mod, men langt fra å akseptere en slik handling som en ende, må vi se det som begynnelsen til noe nytt.

Hvem har aldri blitt tvunget til, ved en anledning, å måtte avslutte et stadie av livet deres? Noen ganger kaller de det "lukkesykluser".

Denne ideen om sirkularitet, i stedet for å gi oss visjonen om noe som konkluderer med en begynnelse og en slutt, gjør oss bedre å visualisere et enhet som aldri ender, som en slags evig syklus. Vi bør se disse stadiene i vårt liv som en linje gjennom hvilken vi fremmer, som vi flyter etter hvert som vi vokser.

Og å vokse vi slipper visse ting, samtidig får vi andre. Livet er et gjennombrudd som ikke kan stoppe oss, noe som knuser oss og tar pusten fra oss, og det er ikke noe å bli sittende fast i noe eller noen trekker oss ned som steinen gjør når den faller i en brønn.

Den som ikke kjenner oss igjen, hvem skader oss og forårsaker erosjon i vårt vesen, i vår essens som person, bryter med vår vekst.

Det kan imidlertid ta tid å innse at vi ikke vil se dette for en stund, men ulykke er noe som ingen kan skjule. Det gjør vondt, det forsvinner og det slukker oss. Så ikke la det skje. I livet kommer det alltid en tid når det er bedre å slippe å slippe bort ...

Det er nødvendig å gi slipp på dem som har forlatt oss.

Å slippe og slutte et stadie av livet vårt, refererer ikke bare til farvel til dem som deler livet med oss, i en handling av beslutning eller mot.

Det er mulig at du ikke forlater deg selv, det kan være at du faktisk har blitt forlatt. I dette tilfellet er ideen om å la gå, å ta denne pause og gå videre igjen, avgjørende.

Vi må gi slipp på de som har forlatt oss, fordi ved ikke å gjøre det vil vi forbli fanget i et uendelig antall negative følelser som vil skade oss mer og mer hver dag. Og de som er ansvarlige, vil i så fall være oss selv.

Lukke denne syklusen av livet vårt, der det fortsatt er enorm smerte av forlatelse, krever tid. Sorg må leves, gråt, antas, og senere må man akseptere det som har skjedd til man kan tilgi. Når såret har blitt forseglet, og når vi befinner oss fri for byrder for å ha vært i stand til å tilgi, vil vi føle oss mer tilbøyelige til å gi slipp på fullheten.

En forlatelse er brudd på et bånd, og som sådan må vi "returnere" oss selv.Del

Inntil nylig var en slik binding næret av kjærligheten i forholdet. Nå som navlestrengen er ødelagt, må vi møtes igjen, ta vare på og forstå hverandre slik at vi kan styrke båndet med selvtillit, å flytte fremover. Styrkes.

Ikke mate nostalgi, ikke fokus øynene dine i går, fordi fortiden ikke lenger eksisterer, er borte, er ikke lenger her ... Og husk først og fremst at de som lever med nostalgi, ikke mer enn mat lidelse og arrestere, mens idealisering av en fortid, slik at nåtiden går seg vill. Din sjanse til å være lykkelig er "her og nå."

Det er nødvendig å gi slippe uten vred.

Hvem feirer sinne, blir trossen og vreden fanget av hvem som gjorde ham skade. Det er så enkelt og kraftfullt også. Den som provoserer deg til sinne og fokuserer på alt ditt forakt, gjør deg til en evig fangenskap av dine egne negative følelser.

Tilgivelse er ikke lett. Noen ganger antar vi at tilgivelse er en avvisning av oss selv, som er som å vri og se oss som ofre. Ingenting lenger fra virkeligheten ...

For å tilgi, må du kunne stole på deg selv igjen.Ingen er like sterk som den personen som kan tilgi de som har uredt hamfordi han viser at han har overvunnet frykt, at han ikke lenger frykter fienden og føler seg friere.

Når vi slipper for vreden og sinne, går vi tilbake til vår opprinnelige tilstand, vårt hjerte helbreder igjen og forsømmer negative følelser. Først da blir handlingen "utleie" blitt noe lettere å oppnå, samtidig som den er frigjørende.

Ikke invester tid i hvem som ikke fortjener, hvem gjorde ingenting for å stå ved deg eller å kjempe for deg. Åpne banen og gi frihet til denne personen, la den gå. Fordi det ikke er verdt å kjempe den nåværende, fordi hver dør som lukker, er en mulighet som åpnes.Del

Image Credits: Mila Marquis, Shawna Erback, Lucy Campbel