Familienes innflytelse på profesjonelt valg

Båndet med yrket begynner i barndommen. Barn identifiserer ofte med foreldrenes yrker eller de som er nærmest dem. På den annen side er noen yrker lastet med ubehagelige minner som traumatiserer dem.

Arbeid for et bestemt emne kan ha flere betydninger, kan ha følelsen av glede eller utilfredshet, eller bare sett som noe som bare garanterer overlevelse. Dette er begrunnet av det faktum at mange mennesker ikke ser arbeid som en form for personlig oppfyllelse og vekst. For Soares (2002) tar arbeidet mye tid i en persons liv. Av denne grunn faglig valg bør gjøres bevisst og sammenhengende med personlige behov og interesser.

Det profesjonelle prosjektet til flertallet av unge er påvirket av flere egenskaper, blant annet den kjente. Når det gjelder familien, gjør de fleste unge sine valg uten å være klar over de påvirkninger det gir. Men undersøkelsen av disse determinanter øker graden av valgfrihet.

Målet med psykologens arbeid er å veilede denne unge personen å reflektere bevisst på den beste veien, uten å være påvirket av familie ønsker, for eksempel. Psykologens rolle vil da ikke være å indikere sine sannsynlige handlingsområder, men å tilby instrumenter for å hjelpe til med beslutningstaking med deres risiko og ansvar. For dette er det viktig at den unge utfører en kritisk analyse av virkeligheten, sammenhengen der den er satt inn, og også på arbeidsmarkedet. SOARES, Dulce Helena Penna.

Profesjonelt valg: fra ung til voksen. São Paulo: Summus, 2002.