Rosenberg selvfølelse skala: et veldig nyttig verktøy

Selvtillit er nært knyttet til den subjektive vurderingen vi gjør om oss selv.Sunn selvtillit vil alltid generere stor trivsel, mens på lavere nivåer kan et deprimert humør sitte inn.

Det er derfor det er så viktig å ta vare på selvtillit og vurdere det, fordi det ikke er løst, endres alltid. Et av verktøyene som finnes i psykologi, og som kan hjelpe oss med å nå dette målet, er Rosenberg selvtillitskala. Denne skalaen er liten, rask, pålitelig og veldig gyldig.

Det er et av de instrumenter som mest brukt av psykologer til å evaluere folks selvkonsept. Det brukes også ofte når du vil måle denne variabelen i sammenheng med noen undersøkelser. "Hvis du ikke vet hvordan du verdsetter deg selv, vil alle vite hvordan du bruker det." Skalaen til Rosenbergs selvtillit er oppkalt etter opphavsmannen Morris Rosenberg, en sosiologiprofessor og doktor som tilbrakte flere år av sitt liv og studerte selvtillit og selvkonsept. Han presenterte det første forslaget til skalaen i sin bok: "Samfunnet og selvfølelsen til ungdommen". Morris Rosenberg skalaen består av 10 uttalelser som dreier seg om hvor mye en person verdier

(hvis det er for mye eller for lite) og tilfredshet med seg selv. De fem første uttalelsene er positivt og de resterende fem er negative.Hver positiv bekreftelse mottar en score fra 0 (helt uenig) til 3 (helt enig), mens negative utsagn blir skåret i omvendt retning 3 (helt uenig) og 0 (sterkt enig).

La oss se hva disse uttalelsene er:

1. Jeg føler at jeg er en person som er verdig til forståelse, minst like mye som andre.

2. Jeg føler at jeg har positive kvaliteter. 3. Generelt blir jeg ledet til å tro at jeg er en taper.

4. Jeg er i stand til å gjøre ting så vel som de fleste.

5. Jeg føler at jeg ikke har mye å være stolt av.

6. Jeg har en positiv holdning til meg selv.
7. Totalt sett er jeg fornøyd med meg selv.
8. Jeg vil gjerne ha større respekt for meg selv.
9. Noen ganger føler jeg seg ubrukelig.
10. Noen ganger tror jeg jeg er ikke bra.
"Ingen kan få deg til å føle seg dårligere uten ditt samtykke."
-Anonymous-
Både de positive (1, 2, 4, 6, 7) og de negative setningene (3, 5, 8, 9, 10) er blandet og
resultatet av tegnsetting gir en ide om tilstanden av selvtillit av intervjuet.
En poengsum lavere enn 15 indikerer en svært lav selvtillit, og viser at dette er et aspekt der personen må jobbe.

Mellom 15 og 25 poeng viser et sunt selvtillit, og det ligger innenfor parametrene for det som anses som "balansert". En poengsum på over 25 viser oss en sterk, solid person. I denne forstand kan en slik høy poengsum også vise problemer i analysen av virkeligheten eller menneskene for selvtilfreds med seg selv.
Den ideelle poengsummen varierer fra 15 til 25 poeng.

De viktigste konklusjonene fra Rosenberg selvtillitskala Rosenbergs selvtillitskala, selv om det først var ment for ungdom, var tilpasset voksne. Dette tillot oss å evaluere hele befolkningen og til og med forskjellige kulturer, noe som resulterte i svært interessante konklusjoner.

En av disse konklusjonene viste at mennesker som bor i individualistiske samfunn, som for eksempel USA, føler seg veldig kompetente, men utilfredse med seg selv. Det er ikke så på steder som Japan, hvor en kollektivisme manifesterer seg der selvtilfredshet er høyest, selv om kompetansefølelsen faller svært kort. I tillegg skalaen fant at utadvendte og følelsesmessig stabile mennesker har høyere selvfølelse, mens de innadvendte og emosjonelt ustabile mennesker har en tendens til å ha lav selvfølelse.

Til tross for disse funnene, Rosenberg selvtillit skala

avslørte at generelt alle mennesker, enten menn eller kvinner, unge eller gamle, har en tendens til å vurdere på en positiv måte . Deretter oppstår tvil: skjer dette fordi folk skammer seg for å innrømme sine feil, de som får dem til å føle seg dårlig, eller bare fordi de ikke kan gjenkjenne dem?

"Lær å respektere og elske deg selv, fordi du vil være på din side gjennom livet ditt."

-Anonymous-

Rosenberg skalaen overlever i dag for å løse et vanlig problem i psykologi: måle visse variabler som påvirker vår oppførsel, våre tanker og våre følelser. Dens formulering og overlevelse minner oss om hvor viktig det er å overvåke og ta vare på selvtillit, slik at det alltid er på et nivå som gir balanse og velvære. Sunt selvtillit er en av pelene til trivsel og samtidig nøkkelen til å være lykkelig og komfortabel i de ulike områdene i våre liv. Har du modet til å ta testen og finne ut hvor mye du verdsetter deg selv?