Skylden vi overfører til våre barn

Skylden vi overfører til våre barn kommer i sin tur fra skyldfølelsen vi har lært i vår barndom. Vi lar det utvikle seg i vårt voksne liv uten bevissthet, til vi får det overført til barna våre, og dermed skape en syklus vanskelig å kontrollere.

Følelsen av skyld som forårsaker lidelse og fører oss til ingen løsning, bygges i de fleste tilfeller gjennom den utdanningen vi mottar, et sett normer som lærte oss og at vi handlet med stivhet og under alle omstendigheter, på samme måte.

Fra barndommen har vi tatt inn og integrert stive normer i våre liv til tiden kommer når alt dette blir vår indre stemme.Del

Funksjonen av skyld i våre liv

Hva representerer skyld virkelig i våre liv? Hvordan manifesterer han seg? Fra barndommen har vi dannet en moralsk kode som bygges gjennom andres reaksjoner i forhold til våre handlinger. Skyld fungerer som et tegn som forteller oss når vi går utover grensene for etablerte normer.

Så uld skyld i prinsippet er ansvarlig for at vi møter de standarder vi har lært og ervervet gjennom våre liv, enten bevisst eller ikke. Vår interne dommer er ansvarlig for å varsle oss og, avhengig av sin stivhet, vil skyldfølelsen indikere et problem. Dette vil føre til at vår skyld øker, men hvis vi blir fleksible, vil den hjelpe oss med å foreta de nødvendige rettelsene.

Som foreldre,

skryter vi skylden på våre barn uten å innse det, og pleier en stiv intern dommer som vil være den som plager dem i voksen alder. Denne skyldige følelsen blir formidlet gjennom setninger som: Du må alltid ta vare på foreldrene dine.Vær oppmerksom på autoritet og

  • ikke spørsmålet hva de forteller deg.
  • Du må oppføre seg godt for å bli akseptert. Vær ansvarlig, arbeid, ta vare på familien din og alltid være tilgjengelig hele tiden.
  • Hvis du ikke jobber eller gjør noe, er du en uansvarlig hobo.
  • Dette er uttalelser som forteller hva de må gjøre til enhver tid, uavhengig av omstendigheter, personlige egenskaper og motivasjon av våre barn. I tillegg overfører vi implisitt at hvis du ikke overholder disse kommandoene, vil du gjøre ting uhensiktsmessig, og du bør føle deg dårlig om det.
  • Dette er meldingen som kommer til våre sønner og døtre når de er i full utvikling,

lærer gjennom observasjon og gjennom kjærligheten de mottar.

Utdannelse på ansvar, ikke skyld De stive normer som blir kjøpt blir forældede, ikke tilpasse seg erfaringer og erfaringer vi opplever.

Den interne dommedommeren manifesterer seg hele tiden for å få oss til å føle seg dårlig om hva vi kanskje har gjort og ikke gjorde, eller hva vi skal gjøre.

Vår egen skyld gjør oss til å bli defensive, ikke å høre, for å være i stand til å gjøre feil og lære. Deling Utdannelsesansvar forutsetter at vi er klar over at det ikke er noe som går galt eller at det er konsekvenser for hver handling som vi er ansvarlige for, og gjør oss i stand til å realisere vår egen erfaring, vår impulser, følelser og følelser.

Ved å ta ansvar for våre handlinger, får vår indre dommer fleksibilitet, tilpasser seg våre behov, slik at vi kan eksperimentere for å observere og lære konsekvensene uten å nødvendigvis føle seg skyldig når vi ikke oppfyller andres forventninger."I livet er det ingen premier eller straff, men konsekvenser." -Robert Grønn Ingersoll

Eliminer vår skyld for ikke å sende denVær forsiktig med å passere skylden til våre barn krever mye arbeid, siden ubevisst lært å gjøre det, siden vi har blitt lært det. Derfor, før vi kan lære å ikke skylde våre barn, må vi slutte å føle seg skyldige.

Som voksne er vi ansvarlig for å skifte denne tilstand hvor vi befinner oss fremmedgjort av skyldfølelse. Vi fortsetter å opptre som barna vi var, søker kjærlighet og hengivenhet gjennom våre handlinger.
Vi må anta at vi ikke lenger er barn og hengivenhet, omsorg og kjærlighet ikke er avhengig av forventninger, men å åpne oss, ærlig, erfaringene som oppstår fordi de beslutningene vi gjør hvert øyeblikk, å være ansvarlig for konsekvenser.

Det innebærer å handle med ansvar, ikke skyld.

Alt dette forutsetter frihet til å bestemme, ikke krav og forpliktelse. "Sinnet av seg selv, må frigjøre seg intelligent ønsker å belønne som skaper frykt og etterlevelse. Hvis vi behandler våre barn som løsøre, hvis vi tjener dem til å fortsette våre smålig egoer og oppnåelse av våre ambisjoner, og deretter bygge et miljø, en sosial struktur der kan det ikke være noen kjærlighet, men bare jakten på egoistisk bekvemmelighet . "

-Krishnamurti-