Broca-området og produksjon av språk

Produksjon av språk er menneskets evne til å kommunisere gjennom et symbolsk system som kalles språk. Denne evnen har hjulpet menneskets art i stor grad gjennom hele vår evolusjonære historie. Evnen til å kommunisere effektivt har gjort det mulig for oss å samarbeide og skape komplekse samfunn for å takle en fiendtlig verden. For at mennesket skal kunne ha denne språklige evnen, har hjernen bestemte deler relatert til språket. Denne delen heter Broca-området.

Et sentralt aspekt ved arrangementet av språkrelaterte nevroner er at de er lateralisert. Det er at det store flertallet av strukturer som binder til språk, finnes i venstre halvkule. Noen prosesser, som for eksempel vitser, pragmatisme og sarkasme, genereres i høyre halvkule i henhold til enkelte studier. Området Broca, ansvarlig for språkproduksjon, ligger i venstre halvkule, nærmere bestemt i sone 44, i henhold til områdene Brodmann.

I denne artikkelen vil vi snakke om de grunnleggende aspektene for å forstå implikasjonen av Brocas område på språket. Den første av dem vil være de anatomiske og funksjonelle aspektene. Den andre handler om Brocas avasi, produsert av lesjoner i området.

Anatomi og funksjonalitet i Broca-området

Over tid har studier oppdaget at ikke bare er Broca-området som er involvert i produksjon av språk. I tillegg til område 44 i Brodmann er soner 45, 47 og mye av område 6 også involvert. Det mest korrekte ville derfor være å snakke om et Broca-system. På denne måten er det mulig å inkludere alle sonene som har ansvar for å produsere språket.

Innenfor dette Broca-systemet finner vi en underavdeling i to store strukturer: (a) til trekantet og (b) til operasjonelt. Den triangulære sonen var i den fremre delen av Broca-området, mens den operative er i den bakre delen. På anatomisk nivå er det også viktig å snakke om andre gode forbindelser som dette systemet har. En god forbindelse er med Wernicke-området. Dette området er hovedsakelig ansvarlig for å forstå språket. Disse to områdene sammen - Broca og Wernicke - er forbundet med en serie nevrale baner, som igjen danner den såkalte buede fasciklen.

Funksjonene i Broca-området er som følger:

  • Produksjon av verbal oppførsel, i både muntlig og skriftlig modus.
  • Håndtering av fonemer og ord for å strukturere grammatikk og morfologi.
  • Koordinering av artikulatoriske organer for å regulere språkuttalen.
  • Prosody regulering, tone tone og rytme av tale. Disse funksjonene er stolpene som støtter en tilstrekkelig produksjon av språket som tillater kommunikasjon. Derfor kan skader i Broca-området ha viktige negative konsekvenser når du bruker språk og opprettholder kommunikasjon. Vi vil nå diskutere de konkrete konsekvensene av skader som oppstår i dette området.

Brocaas avasi

Brocaas avasi er en språkprodusert lidelse forårsaket av skader i områdene Broca.

Denne lidelsen er preget av langsom, uanstrengt og ikke-flytende tale. Selv om uttalen ofte er vanskelig, har meldingen de ofte formidler en mening. Derfor er semantikken ikke svekket i denne typen lidelse. For folk med Brocas avasi er det lettere å si noen typer ord enn andre. For eksempel er funksjonelle ord (en, noen, over, av ...) mye mer kompliserte for pasienter enn innholdsord. Dette skyldes hovedsakelig at de første ordene kun er til grammatisk bruk, og at grammatikkadministrasjonen er en kompetanse i Broca-området. Tvert imot er semantikken intakt, så innholdsordene er enklere å danne.

Et annet viktig aspekt ved Brocas avasi er at språkforståelse også er intakt. Emner med denne lidelsen har ikke noe problem å lese eller høre på språket. Dette skyldes at hjernestrukturen som har ansvaret for denne prosessen, er Wernicke-området. Dette hjelper oss å forstå at Brocas område er spesialisert på produksjon av språk, og til tross for sammenhengen med andre områder, kan de følge operasjonen selvstendig.

Endelig er en nysgjerrig prosess hva som skjer når en skade oppstår i språkområdene i en svært ung alder. På grunn av den store plastisiteten i hjernen, selv om språket normalt ligger i hjernens venstre hjernehalvdel, hvis det er skadet, er det mulig at språket utvikler seg i høyre halvkule. Takket være dette kan hjerneskader før konsolidering av språket reduseres, noe som resulterer i normal eller praktisk normal utvikling.