Hvordan føler du deg før døden? Dette er det vi vet ...

Døden er et av de oppgavene som det er umulig å organisere et definitivt svar på. Å akseptere og assimilere ideen om en absolutt ende er ikke lett. Så det er et konsept som i hvert fall forårsaker frykt, apprehension eller nysgjerrighet. Selv om vi vet lite om det, er det en opplevelse at vi alle uunngåelig vil gå gjennom en dag.

De første svarene knyttet til døden ble gitt av religion. Kanskje døden (det punktet som ingen ga vitnesbyrd om), er nettopp en av grunnene til at religioner blir født og opprettholdt over tid. Mange av dem aksepterer eksistensen av en ånd som overskrider det biologiske liv og er i en parallell verden, som er usynlig, umerkelig, men er der og venter på oss (eller som fortjener det).

"Døden er noe vi ikke bør frykte for, mens vi lever, eksisterer det ikke, og når det gjøres, vil vi ikke leve lenger."
-Atonio Machado-

Science forsøkte også å dechifrere denne gåten. Selv om det er mange forskere som har religiøs tro, behandler vitenskapen formelt mennesket som et rent biologisk vesen, hvis eneste eksistens ikke går utover hjertets slag. Kvantfysikk har utforsket andre perspektiver, som parallelle universer, men så langt er alt hypotesen.

Vitenskapen har utviklet seg i å forstå alle fysiske og psykiske prosesser som involverer døden. For å utvide forståelsen av disse aspektene ble det gjennomført en undersøkelse i USA, og resultatene var veldig interessante.

En undersøkelse om døden

Mange har noen gang lurt på hvordan de føler seg før de dør. Hvordan skjer dette øyeblikk av løsrivelse fra livet? Gjør det vondt Betyr det lidelse? Invader oss frykt for å ta det endelige skrittet inn i det ukjente? Ser vi virkelig hele vårt liv passere for øynene våre på et sekund? For å svare på disse spørsmålene gjennomførte en gruppe forskere fra University of North Carolina, ledet av professor Kurt Gray, en studie. For dette forlot de to grupper som levde opplevelser nær døden. Den første av disse gruppene var sammensatt av terminalt syke pasienter. Den andre bestod av folk som ble arrestert og dømt til døden.

Medlemmer av den første gruppen ble bedt om å åpne en blogg og dele sine følelser der i minst tre måneder. Publikasjonen skal inneholde minst 10 oppføringer. Samtidig ble det bedt om noe som en undergruppe av frivillige. De ble bedt om å forestille seg at de hadde blitt diagnostisert med kreft og å skrive om det. Når det gjelder den andre gruppen, dannet av fangene i "dødsrederen", ble de siste ordene samlet inn. I begge tilfeller var det ment å analysere følelser og følelser som ville oppstå i nærvær av døden.

Et annet mål var også å identifisere hvorvidt hele den indre verden av disse individer gjenspeiler endringer som det siste øyeblikk av livet nærmet seg.

De interessante resultatene av studien Et team av psykologer kom til handling med oppgaven med å analysere uttalelsene fra den første gruppen, sammen med den parallelle undergruppen. De tok sine konklusjoner basert på ordene folk brukte til å beskrive eller referere til deres følelser. Deretter kom de opp med interessante resultater. Den første var at den terminalt syke uttrykte mer positive følelser enn frivilliggruppen.

På samme måte, jo nærmere dødsøyeblikket var, jo mer positive meldingene.

Noe lignende skjedde med de som ble fordømt til døden. Hans avsluttende uttalelser var ikke basert på smerte, anger eller hat til myndighetene som hadde avgjort dødsstraff. Tvert imot ble hennes ord fylt av kjærlighet, forståelse og affektiv betydning. Begge gruppene markerte allusjoner til religion og familie.

Professor Kurt Gray, forskningschef, konkluderte med at "dødsprosessen er mindre trist og skremmende og lykkeligere enn vi tror". Selv om selve døden er et konsept som genererer angst og frykt av usikkerheten rundt det (i tillegg til ens tro), når det gjelder å konfrontere det, har folk bevisst en tendens til å utvikle seg. Så mye at de ender med å se sin egen død som konstruktiv og meningsfylt. Tilsynelatende er kapasiteten til menneskelig tilpasning gigantisk og uttrykkes i all sin fylde under de begrensende øyeblikkene, som for eksempel døden. Psykologisk og fysiologisk utvikler folk mekanismer som gjør at de kan møte realiteten i slutten med visdom. Derfor sier Gray med full overbevisning at "døden er uunngåelig, men lidelsen er ikke".