10 Setninger for å huske at livet er vakkert

Noen ganger synker vi så dypt inn i våre forpliktelser at vi bare glemmer at vi er i verden, eller bare ta ansvar og mulighet til andre for å definere dette svaret. Så i dag bestemte vi oss for å ta med 10 setninger for å minne deg på at livet er vakkert, at vi har grunn til å omfavne det og gi det en skjebne.Så, noen ganger

, skjønner vi ikke at det som skal forandres, er ikke livet, men heller det perspektivet vi tar på det. Et enkelt liv, men opplevd med bunnen av hjertet, kan være mer transcendent enn en annen full av store suksesser.Setningene å huske at livet er vakkert gjør oss til å se at

vi er i verden for å være lykkelige. At hindringer er en måte å lære på, og at hver av oss fortjener å være godt og oppnå det vi har satt oss til å gjøre. Fra dette kommer livets eventyr."Et liv levet ved å gjøre feil er ikke bare mer ærefullt, men også mer nyttig enn et liv levde gjør ingenting."


- George Bernard Shaw -3 setninger for å huske at livet er vakkert

En av setningene for å huske at livet er vakkert er den berømte Bob Marley. Han uttrykker det på en enkel, men ganske sjarmerende måte. Det står: "Leve livet du elsker. Elske det levende liv. "

Kjærlighet er midt i alt, og det er gjennom denne følelsen at alt er fornuftig.På den annen side gir Sorem Kierkegaard oss ​​en vakker refleksjon over dette. Det indikerer:"Livet er ikke et problem som må løses, men en realitet som må oppleves."

Med disse ordene, inviterer vi oss til å slutte å leve som om det var et spørsmål som er i sinnet eller intellektet. I stedet bør vi gi oss selv erfaring på en naturlig og spontan måte.På den annen side sier Hellen Keller følgende: "Livet er enten et flott eventyr eller ingenting."Ordet "eventyr" refererer i dette tilfellet ikke til en stor fornøyelsespark, men til en utfordring som må tas opp med entusiasme. En konstant innsats for å bli det beste uttrykket for oss selv.

LykkeLykke er en av de gjenværende temaene i setninger for å minne deg på at livet er vakkert. Denne uttalelsen av Viktor Frankl tar oss til en realistisk plan mot staten som alle søker, men noen ganger vet vi ikke hvordan vi skal definere. Han sier: "Lykke kan ikke oppnås ved å være lykkelig. Det må virke som en utilsiktet konsekvens, i jakten på et mål som er større enn seg selv. "Denne setningen indikerer at lykke ikke er en stat i seg selv, men snarere følger en større virkelighet: å være på jakt etter et ideal som overskrider individets grenser. Den ene av å være plassert i et høyere plan: en av de store verdiene. Det er i tråd med denne andre setningen Gandhi: "Lykke ser ut når det vi tenker, hva vi sier og hva vi gjør er i harmoni."

Albert Schweitzer sier følgende: "Lykke er det eneste som multipliserer når det deles."

Med denne setningen legges det vekt på at det å tjene andre, gjøre noe for andre, øker menneskets velvære. Lykke er ikke et individuelt tema.Endelig snubler John Lubbock på ideen om at hver av oss er ansvarlig for å vedta et fokus som gjør at vi kan være lykkelige eller ikke. Han sier:

"Lykke er noe som praktiseres, som gitar".Lykke er da også en konstant praksis, en vilje til å søke innsats for å være lykkelig.

Gjør livet ditt en vakker opplevelseInnen setningene som minner oss om at livet er vakkert, kunne vi ikke gå glipp av noe som vil vise oss veien til å oppdage underverkene som eksistensen bringer. Deborah Norville sier følgende:"Når du er sann mot deg selv, skjer fascinerende ting."Med andre ord, å være deg selv, gjør det som skjer også, i tråd med det som gleder deg.

På den annen side indikerer Franklin D. Roosevelt: "Joy ligger i gleden av erobring og spenningen av kreativ innsats."Denne setningen snakker om glede, en av de humorstilstandene som tilhører dem som lever livet intenst. Som Roosevelt sier, er en av måtene å dyrke den, å jobbe kreativt og feire fruktene av dette arbeidet.William Hazlitt gir oss også en av de fantastiske setningene for å huske at livet er vakkert. Det står: "Noen gode ord, en varm bok og et ærlig smil kan være mirakuløse."

Du har helt rett. I disse små bevegelsene og følelsene blir den virkelige eksistenspuls kondensert. Det er viktig å gi dem verdien de har.

Det viktigste er å vite at livet er vakkert fordi det er den eneste muligheten vi må være.Og være middel til å kjenne og åpne opp alle våre potensialer, for å være bedre og å hjelpe de rundt oss å gjøre det samme. Dette er veien.