Du trenger ikke å bevise noe for alle

Forsøk å være best eller å være spesielt overlegen på noen måte er et umiskjennelig tegn på usikkerhet. Selv om ingen må bevise noe for noen, er det de som tror de gjør og handler tilsvarende.

Det som gjør oss til å forsøke å bevise noe og rettferdiggjøre oss selv for andre, er usikkerhet, spesielt når det er en stor kløft mellom måten vi ser oss selv og hvordan vi ønsker å bli sett. I bakgrunnen er det et dypt ønske for andre å verdsette oss. Så, i stedet for å føle at vi ikke trenger å bevise noe for noen, blir vi invadert av motsatt følelse. Når dette skjer,

sammenligner vi oss konstant med andre, og vi må bevise at vi er bedre enn dem på noen måte. Det vi får på slutten er en tom og forvrengt tilfredshet. "Folk med høy selvtillit føler seg ikke overlegen mot andre; de søker ikke å bevise sin verdi i forhold til andre. "-Nathaniel Branden-" Hvis det er selvlskelse, trenger du ikke å bevise noe for noen. "Nøkkelen til alt dette ligger i selvlskelse. Mange tror at selv-kjærlighet er den samme som stolthet, narcissisme eller arroganse. Imidlertid er det i virkeligheten den andre veien rundt. Jo mer kjærlighet er der, desto mindre trenger du å skryte av å være den beste og foraktige andre.

Selv kjærlighet betyr følelse verdig verdsettelse og respekt over alle forhold.
Dette betyr at følelsen av verdi ikke er avhengig av noe eksternt og ikke på personlige prestasjoner, men på oss selv.

Selv kjærlighet er viktig og ikke konjunktur. Så når det er denne følelsen av takknemlighet for hvem du er, må du aldri bevise noe for noen. Det er ikke noe slikt konkurrerende ønske, eller ønsket om å vekke følelser av beundring eller frykt i andre. Personen føler seg verdifull som han er, bare ved å være og eksisterende.

Å være og vise seg, to forskjellige virkeligheter Å demonstrere noe som vi ikke er eller at vi bare deltar innebærer en enorm utgift av følelsesmessige energier. Konstanten i disse tilfellene er den interne spenningen. Derfor er det bare ett trinn å stresse.

Det er foruroligende å bygge og opprettholde en slags maske og deretter avhenge av hvilken innvirkning det har på andre å validere oss.

Det du vil ha med denne typen atferd er å bevise noe, for å bevise at vi er en bestemt type person (sosial, intelligent, etc.). Det er også mulig at vi prøver å vise at vi opplever visse følelser eller tanker (medfølelse, patriotisme, kjærlighet, etc.).

Selvfølgelig er det også tilfeller der noen prøver å vise at de ikke er noe eller ikke føler noe

. For eksempel, når vi vil bevise at vi ikke er redde og at vi tar hensynsløs handling. Eller når vi vil vise at vi ikke er uvitende og prøver å få det til å virke for andre. Alt dette er en konsekvens av ikke å akseptere seg selv. Visse personlige aspekter avvises av nevrotiske årsaker. Dette betyr at årsakene til denne avvisningen ikke er relatert til forsvarlig begrunnelse, men til et illusorisk ønske om å "være som andre" for å tilfredsstille sosial, familie, etc. mandater. Så, selv om man aldri trenger å bevise noe for noen, opererer den motsatte logikken i disse tilfellene.

Et spørsmål om illusjoner

Hva ligger dypt inne i en person som er i ferd med å demonstrere at det er noe, at noe føles eller at noe kan være en illusjon. Ubevisst opprettholder han den illusoriske ideen om at han ved å demonstrere dette vil etter hvert få godkjenning fra andre. I sin tur vil denne godkjenningen hjelpe deg med å oppnå følelsen av personlig verdighet som du så kjærlig mangler. I praksis er motsatt sant.Mangel på ekthet blir et hinder både for å lære å akseptere og å bli akseptert.

Tross alt blir masker alltid oppdaget eller forsvinner. Nå trenger ingen å bevise noe for noen. Hvis det er dette ønske, er det fordi det inni er noe som er sprukket, ødelagt eller såret. Den største testen om tillit og personlig styrke er å være deg selv.

Det uforholdsmessige behovet for godkjenning fører bare til en ond sirkel der vi føler oss mindre og mindre ledige og verdifulle.