Hvorfor tror vi på falske nyheter?

I dag opplever vi en epidemi av falske nyheter eller halv sannheter (såkalte nyheter). Disinformation er dagens ordre og vi vet ikke hvilke nyheter å tro på og hvilke som ikke skal. Men det er ikke grunnen til at folk ønsker å lese falske opplysninger, og derfor har etterspørselen økt. Folk vil ha reell informasjon, spesielt hvis det stemmer overens med deres tro. Likevel har forbruket av falske nyheter økt mye. For å forstå dette fenomenet må vi gå til psykologien av motivasjon. I tillegg til å ha det bevisste ønske om å oppnå sann informasjon, har vi andre ubevisste motivasjoner som fører oss til å prøve (i det minste) å bekrefte vår tro. På denne måten vil meldinger som tilfredsstiller disse motivasjonene bli akseptert som sanne selv når de er falske (det motsatte kan også skje).Behov for kognitiv nedleggelse

En av motivasjonene vi snakket om er behovet for kognitiv nedleggelse, som er knyttet til usikkerhet. Når dette behovet er aktivert, blirfolk tiltrukket av forenklede meldinger som bekrefter absolutte sannheter. Som om det ikke var nok, har vi alle dette behov i større eller mindre grad, selv situasjoner med lidelse og genererende usikkerheter kan øke behovet for nedleggelse av det aktuelle emnet.

Et eksempel på en forenklet melding er gitt av nyheten om at innvandrere er ansvarlige for alle de sosiale problemene vi har. Denne meldingen er forenklet fordi den deler verden mellom det gode og det dårlige, vi er gode og innvandrerne er dårlige. I tillegg gir det en "syndebukk" for våre problemer, noe som gir oss en årsak, eller rettere en forbryter. Dermed er forenklede meldinger mer sannsynlig å bli trodd og akseptert uten mye undersøkelse.

Behov for bestemte resultater På samme måte kan meldinger som bekrefter et bestemt resultat, enten falske eller sanne, enkelt aksepteres hvis de er i samsvar med hva folk vil tro.Vi vil imidlertid ikke tro på noe bare fordi vi tenker på en lignende måte.

Når de falske nyhetene er svært skandaløse, slik som at Barack Obama var medlem av Ku Klux Klan, og dette motsetter det vi vet eller hva vi mener er rimelige, er det mer sannsynlig å bli avvist, selv om slike falske tilfredsstille vår motivasjon for bestemte resultater. Til tross for det som er sett, kan mangel på kunnskap gjøre de mest ekstravagante nyhetene akseptert som sanne

. Flere studier har vist at mer utdannede og eldre mennesker (relatert til mer erfaring) er mindre utsatt for falske nyheter. Dette er fordi de har flere ressurser når det gjelder kritisk evne når det gjelder å klassifisere en nyhetshistorie som falsk eller sann.

Falske nyhetseksperter I slike tilfeller hvor mangel på kunnskap råder, er det vi vanligvis gjør, tillit folk vi anser som eksperter. Når en bil går ned, kaller vi en pålitelig mekaniker. Når du blir syk, besøk den legen du stoler på.

Tidligere, for de fleste informasjonsproblemer og nyheter om samfunn, politikk og verden, tok vi til anerkjente sosiale institusjoner som et regjeringsorgan, en kongresrepresentant, landets president eller massemedia-kilder. På den tiden slettet regjeringen og media kontrollen over folks troverdighet, og de hadde flertallets tillit.

Men disse tider har endret seg, og hverken regjeringen eller media har glede av den gamle tidenes tillit. Den siste krisen og tilfeller av korrupsjon har bidratt til at vi stole mindre og mindre på dem. I motsetning til denne mangelen på tillit til "tradisjonelle" medier søker folk andre former for informasjon som tilfredsstiller motivasjonen til å lukke tvil og konkrete resultater.Intoksering av falske nyheter

Fremskrittene på Internett og fremveksten av sosiale nettverk har også bidratt til mangelen på tillit til ekspertene og økningen av falske nyheter. Forvirringsmomentet der vi bor, preget av raske endringer og økende uro (for eksempel økningen og økningen av asiatiske krefter som Kina og India, islamsk terrorisme, økonomisk ustabilitet, flyktningskrise osv.). ) førte oss til å søke oppdatert informasjon,

Vi vil høre nyheten som det skjer. Denne etterspørselen, kombinert med vakuumet skapt av mistillid til tradisjonelle informasjonskilder, har åpnet en dør til nye nyhetskilder, særlig på internett og sosiale nettverk. Disse nye kildene, hvor det er liten eller ingen kontroll, er ofte motiverte eller fristet til å endre folks politiske meninger i ønsket retning, med andre ord manipulere.

Uansett hva som er et middel, er den aktuelle pesten av disinformation årsak til bekymring, krevende og rettferdiggjør en innsats fra de sosiale institusjonene som er involvert i å gjenopprette sin farget troverdighet.