Hvorfor vi er likegyldige til de andre

Vi lever i en moderne verden, hvor vi lider direkte eller indirekte krav om å være hva moderniteten krever av oss. Vi løper hele tiden og føler alltid at vi mangler tid til å oppnå alt vi ønsker. Vi er klar over hva vi kan oppnå på den andre for å oppnå våre mål, men vi tillater oss aldri å observere for et sekund hva den andre trenger for å nå våre mål.

Vi er likegyldige. Vi bryr oss ikke om hva den andre personen tenker eller trenger. Vi er for opptatt av oss selv for å se behovene til den andre, enten materielle, fysiske, psykologiske eller åndelige.

Likegyldighet med de rundt oss begynner ofte med våre egne familierpå en slik subtil måte at vi ikke skjønner hvor mye vi skader de vi elsker mest og elskes av dem. Foreldre, besteforeldre, onkler, etc. blir minnet om å hjelpe oss med å nå mål, om enn med en orientering, men vi er likegyldige til deres behov til tider bare å lytte til dem, fortell deres historier.

Vi er uten tålmodighet, uten følsomhet, uten tid til å lytte til den andre, for å forstå deres smerte, deres tårer, deres usikkerhet, deres frykt. Det ser ut til at vi ikke har blitt i stand til å sette oss i andres sko. Men når vi føler den andres likegyldighet for oss, er vi stadig opprørende for å evaluere våre egne holdninger.

Hva fører oss da til å handle likegyldig med hverandre under noen omstendigheter? Vil den annenes problem aldri påvirke oss i det hele tatt? Vil vi noensinne trenge deg til å ta vare på oss ved å se på våre behov? Hvorfor er vi likegyldige? Frykt for å bli involvert? Overdreven kulde? Et forsvar for ikke å bli skadet? Eller er vennlighet og kjærlighet for oss og den andre sover?

Ser vi på likegyldighet som en nøytral følelse,

ville vi derfor ikke være ufølsom overfor alt og alle, inkludert oss selv? Vi bør stille oss spørsmålet og vente på vår indre stillhet for å gi svaret. Hvorfor er vi likegyldige til den andre? Vi er sannsynligvis overrasket av svarene.