Når foreldre bruker skyld for å utdanne

Mange foreldre tror fortsatt det er greit å bruke skyld til å utdanne. De tror belønning og straff er grunnlaget for god trening. Dette er muligens sant, spesielt i svært små aldre, men du må også forstå at det er et skritt som må overvinnes.

Skyld gir vei til følelsesmessig ubehag. Den er født av en symbolsk og sosial sanksjon. Men skyldfølelse fører ikke til ansvar. Det fremmer heller ikke autonomi, og det tillater heller ikke at enkelte velger å velge verdiene de tror eller ikke. Ved å bruke skyld til å utdanne, utdanner man egentlig ikke seg selv, men man stiller barnet. "Gjennom uvitenhet kommer en ned i tjeneste, gjennom utdanning går det opp til frihet."

-Diego Luis Córdoba-
Det er sant at bruk av skyld for å utdanne øker kontrollen over barnet. Dette letter arbeidet til en autoritær far.

Den lille er fylt av frykt, moralsk kondisjonering, og blir derfor mer overkommelig. Han adlyder lettere fordi hans vilje blir svakere. Det kommer mindre fra standardene, fordi frykten for å gjøre det er veldig sterk. Da blir du en dum person, men ikke fri eller glad. Skyld for å utdanne slutter selvtillit

Et barn trenger veiledning, men dette bør tilbys på vilkår som tillater ham å bekrefte seg selv.

Skylden som brukes til å utdanne gjør motsatt: det får barnet til å føle at det han gjør, føler, ønsker eller tror ikke er akseptabelt. La oss se dette med et eksempel for å forstå bedre. Barnet vil ikke spise grønnsaker. Hennes smak har vanligvis en bitter berøring hun ikke liker. Fra

perspektiv som bruker skyld til å utdanne, vil du si at godt barn bør spise det som serveres, uten protest. Fra en tilnærming som søker beroligelse, vil det si at mestere spiser grønnsaker fordi de gir mye styrke.Ingen barn opptrer for å irritere foreldrene sine. Tvert imot. Det hun vil, er å glede dem og få dem til å føle seg godt om henne.

Deres følelsesmessige umodenhet er det som fører dem til ikke å overholde bestemte regler eller normer. Det som skal gjøres, er å hjelpe dem å forstå begrunnelsen for disse forskriftene. Skyld hindrer utviklingen av bevissthet.

Utdannelse er ikke å lære et barn å adlyde reglene blindt. Utdannelse med skyld fører nettopp til dette.

Dette induserer barnet til å tro at det er nødvendig å handle i henhold til hva myndighets tallene bestemmer. Dette gjør dem til å tro at tallene er utvilsomt, og det som stiller spørsmål til dem, fører til en umoralsk oppførsel. Det som oppnås er å markere et brudd mellom vilje og plikt. Sistnevnte er det som alltid må seire. Men den mer alvorlige delen av dette er at

denne tilnærmingen bidrar til forverring av kritisk kapasitet. På denne måten vises en reell bevissthet om handlingene aldri. Det er bevissthet når man velger fritt hvordan man skal handle, når det er selve grunnen som bestemmer hva som er bra og det som er dårlig.

Hvis en person har en bred bevissthet, kan den knapt manipuleres, reduseres eller brukes. Men hvis man er konstant betinget av skyld, kommer det ikke til å gi verdi til hans tanker. Det avhenger alltid av godkjenningen av en myndighet til å handle. Utdanne uten skyld

Ved fødselen er mennesker egoentriske.

For en baby og et lite barn er det ingen mulighet for å se verden utover sine egne behov. På denne tiden er foreldrenes rolle fundamentalt for å møte disse behovene og tillate barnet å føle seg trygt. Dette vil så et frø av tillit og selv kjærlighet. Med spenning og sphincter kontroll, begynner den lange banen til innsetting i et normativt rammeverk, det vil si i en kultur.

Det er åpenbart at begrensninger og begrensninger forårsaker frustrasjon og dermed avvisning. Barnet har vanskeligheter med å assimilere at verden ikke begynner eller slutter i den. Dette skaper friksjon som i alle fall ikke bør føre til å bruke skyld til å utdanne. I denne lange utviklingsprosessen bør

ideelt foreldre lære barnet å tenke i samsvar med konsekvensene av deres handlinger. For å gjøre dette er det viktig å hjelpe deg med å gjenkjenne dine følelser, dine ønsker, deres grenser og årsakene til dem. Marginen for å lære å velge, å bestemme, bør gradvis gjennomføres. Disse prosessene skjer aldri på en perfekt måte, det er nok at hensikten med å beholde dem er ekte og konstant.