Hva er presentasjon på jobb?

For noen gang siden, led selskapene av forbannelsen om fravær på jobben. Mange ansatte overholdt ikke arbeidsplanene sine, ankom sent eller forlot regelmessig. Denne praksisen, som har etterlatt bekymringsfulle tap de siste årene, har funnet en substitusjon. Som et motspill begynte en ny trend å oppstå som er enda verre enn den forrige: presentismen på jobb.

Mange arbeidere har klaget for en stund om vanskeligheter med å forene arbeid og familieliv. Å ta barn i skole eller ta vare på syke familiemedlemmer er en prioritert oppgave som må tas i betraktning.

Når det gjelder presentasjoner på jobben, er de felles poengene med fravær flere. Mangel på motivasjon, frustrasjon og fattige ansattes forhold er egenskaper som er sterkt forbundet med dette problemet. Den store forskjellen mellom begge er at i presentismen i arbeidet, oppfyller arbeideren arbeidstiden. Det virkelige problemet er at han tilbringer en del av sin tid med å utføre oppgaver som ikke er relatert til jobben sin.

Hva forårsaker presentasjon på jobb?

Presentasjon på jobb har blitt oppstått av eller knyttet til den økonomiske krisen. Frykt for å miste en jobb fører til at mange umotiverte arbeidstakere bestemmer seg for ikke å være fraværende, selv om det innebærer kjedelige dager med frustrasjon og kjedsomhet. Mange av dem utvider måltidspauser eller røykavbrudd, bruker Internett til ikke-kommersielle formål, leser eller til og med spiller videospill.

Forutsatt disse situasjonene, foretrekker selskaper å sette strengere tidsplaner og eksempler på sanksjoner i stedet for å stoppe for å reflektere. Presentasjon på jobben påvirker ikke bare produktiviteten til selskapet, men også helsen til arbeidstakere selv.

De-motivasjon og mangel på mål kan forårsake skuffelse med sysselsetting. Dette faktum kan bli årsaken til en depresjon. Det samme skjer med ansatte som går på jobb når de er syke. Utsette dine medarbeidere for helseproblemer, så vel som å være lite brukt, er farlig.

-Walt Disney-
Dessverre,

er det noen selskaper som tvinger sine ansatte til å utføre ubetalt overtid i bytte for ikke å være sparken. Denne oppførselen er skammelig og ganske tvilsom, men arbeideren aksepterer den selv for frykt for gjengjeldelse. Vi står derfor overfor situasjoner hvor den uetiske fordelen hersker fremfor å prøve å finne alternativer som optimaliserer tid og inntekt for alle. Er tilstedeværelsen av arbeid tilstede på arbeidsplassen? Presentasjon på jobb, eller i det minste en god del av det, har en løsning.

Imidlertid er løsningen neppe å pålegge sanksjoner eller streng planlegging. Tvert imot vil det skape mer stress, angst og demotivasjon i arbeiderne, som vil forsøke å fortsette "i dumme" med andre typer triks. I tillegg utgjør selskaper som bruker slike tiltak risiko for urimelig straffe for personer som er motiverte, noe som hemmer deres arbeid.

Tvert imot kan konkrete tiltak, som de som fokuserer på forsterkende tilbakemeldinger mottatt av arbeideren, ha langt mer positive virkninger enn tiltak for straff eller selvbeherskelse .

Vi snakker om sosial anerkjennelse, gruppegjenkjenning og individuell anerkjennelse. Hvis arbeideren føler at andre verdsetter produktet av sitt arbeid, at selskapet alltid holder oppmerksom på sin inntekt, ikke bare når det reduseres, er det lettere for motivasjonen å oppstå eller bli gjenopprettet.Avhengig av posisjon og ansvar kan selskapets implementering av programmer for å oppmuntre til fritaks og kreativitet også ha positive konsekvenser. Det som er søkt i disse tilfellene er en holdningsendring, ikke oppfyllelsen av normer av frykt.Jo mer behagelig arbeidsplassen, desto bedre blir resultatet.

Fleksjonsplaner er også en god måte for familier å forene arbeidslivet med sine barns liv og å indirekte påvirke motivasjonen til arbeidstakere. En posisjon som tillater profesjonell forliksbehandling, vurderer nåværende panorama, er utvilsomt en fordel at medarbeideren vil gjenkjenne. Spesielt dersom ingen tiltak er tatt i den retningen så langt. La oss tenke at hvis arbeideren føler seg lykkelig og fornøyd med arbeidet (eller i det minste når minimumsnivåer i denne forstand), vil de positive endringene øke. Det er mye klokere å fokusere på å hjelpe og tilby bestemte fasiliteter til arbeidstakere enn å anvende ekstrempolitikk. Sikkerhets- og helsevesenet er gitt som borger rett ved Verdens helseorganisasjon, da arbeidsforholdene kan forårsake uopprettelige situasjoner i den psykiske og fysiske helsen til en person.