Toleranse mot usikkerhet: En nøkkel til et bedre liv

Hvis det er noe sant i livet, er det faktum at vi ikke er sikre på noe eller veldig lite, for å bryte paradokset som Descartes vil si. Likevel, i det vestlige samfunnet, er ideen om at det er mulig å holde alt under kontroll kontinuerlig fremme, og vi må finne raske og rettidige løsninger på alt. En egenskap som er avgjørende for tilpasning, og som vi ikke vanligvis trener, er toleransen for usikkerhet.

Toleranse for usikkerhet er nettopp denne evnen til å håndtere mangel på sikkerhet og umiddelbare løsninger. Selv om vi alltid prøver å løse alt og finne svar, er sannheten at dette er umulig. Noen ganger kommer svarene og løsningene bare med tiden. I andre er de ganske enkelt umulige å finne. Mennesket vet ikke alt. I tillegg overgår det vi ignorerer langt det vi vet. Som sagt, er vi alle enige og forstår at det er slik. Men i praksis er alt veldig forskjellig.

Det er mange som ikke kan tolerere usikkerhet. Rastløshet invaderer dem, og til og med irritasjon, når de føler seg uten en solid søyle å lene seg på.

"Jeg oppnådde bare endelig fred på dagen jeg forlot alt med forakt og lyktes i å forstå at ingenting kan bekreftes eller nektes." - Omar Khayyam -
Intoleranse for usikkerhet

Folk som ikke har noen toleranse for usikkerhet, har behov for å oppleve noe kjent som kognitiv nedleggelse.

Dette konseptet er det vi ofte kaller "det siste ordet". Det er folk som trenger ting som skal defineres en gang for alle. Eller ja, eller ikke. Eller hvitt eller svart. Denne funksjonen får dem til å oppleve mye stress når dette ikke skjer.

Kognitiv nedleggelse innebærer en visshet. "Elsker du meg eller elsker du meg ikke"? De vil ha et absolutt svar: ja eller nei. De kan ikke forstå at det mest realistiske svaret kan være "ja og nei". For de som ikke har noen toleranse for usikkerhet, er paradoksene og tvetydighetene uakseptable.

De ser dem ikke som en realitet, men som en løgn, en bedrag eller en mekanisme for å dekke opp sannheten. De dårlige nyhetene for dem er at vi kan si at i mennesket er praktisk talt alt tvetydig. Effektene av intoleranse mot usikkerhet Intoleranse mot usikkerhet er ofte resultatet av en forenkling av virkeligheten

. Forutsetningene om hva som skjer er svært små. Det er enten det ene eller det andre. Man har vanskeligheter med å lage forutsetninger og utvinne nye hypoteser, eller bare godta at man ikke kan forstå, i hvert fall på dette punktet.

De skjønner ikke at for eksempel,det samme faktum kan være et resultat av mange forskjellige forhold.

Hvis noen ikke er interessert i å lese, er det kanskje ikke bare fordi de er uforsiktige eller uvitende. Innenfor hans subjektivitet kan det være tusen grunner til at han burde gjøre det. Derfor innebærer intoleranse for usikkerhet ofte mangel på empati. Verden er sett bare fra sitt eget perspektiv. Dette gjør det vanskelig å akseptere forskjellene, for det ser ut til at "den rette" må uttrykke seg som en konsensus. I tillegg tror vi at for en gruppe, familie, fellesskap eller par for å "leve godt", må medlemmene være enige helt sammen om alt.

Manifestasjoner av usikkerhets toleranse Usikkerhetstoleranse manifesterer seg som evnen til å akseptere mangelen på konkret respons. Mennesker som har denne kvaliteten, er ikke bekymret eller engstelig når svaret ikke vises øyeblikkelig.

De aksepterer bare og fortsetter med elementene som teller

, konsentrere seg om å løse hva de forstår og er oppmerksomme på de nye fakta som kommer opp for å hjelpe dem med å belyse hva som virkelig skjer. De analyserer fakta grundig. De ser ikke bare ut, men prøver å dype dypere. Så de innser at ting kan være mye mer komplisert enn de virker. På denne måten forstår de at det er vanskelig å komme frem til endelige svar eller sikkerheter.Interessant, mennesker med mindre toleranse for usikkerhet er mer selvsikker i sine vurderinger og beslutninger når de må bestemme noe.I motsetning til at de som utviklet høy toleranse, tar lengre tid og nøler før de tar tiltak. Likevel tolererer de konflikter bedre, forskjeller, og har en tendens til å ha bedre relasjoner med andre.