Tavler av stillhet i familiedramaer

Silent pakter er avtaler som generelt ikke engang skje eksplisitt. De innebærer en forpliktelse til å holde seg tydelig om et bestemt tema eller bestemte arrangementer, eller bestemte personer. De starter ut fra antakelsen om at snakker kan ha katastrofale konsekvenser.

Den vanlige tingen er at disse tydelighetspaktene skal dreie seg om et tema karakterisert som tabu. Tabuet innebærer noen tro. I dette tilfellet troen på at man bør unngå å snakke om et bestemt emne, for konsekvensene når det gjelder brudd med det hellige. Eller med et veldig solidt sosialt prinsipp. Eller kanskje med noen svært respektert verdi.

"Noen ganger er stillhet den verste løgnen."
- Miguel de Unamuno -

I hver familie er det problemer som er vanskelig å diskutere; en tragisk død, en persons selvmord, en graviditet utenom ægteskapet etc. Det er imidlertid en ting å ha problemer med å snakke om et bestemt emne, og en annen helt annen ting er å forsegle tydelighetsspørsmål.

Dette gjøres kun når konsekvensene går utover simpel skam eller ubehag.

Tydelighets- og overtredelsens pakter

De sier at "det er ikke snakk om hva som ikke eksisterer". Dette er logikken som synes å dominere i stille pakter. Lukk for å late som fakta aldri skjedd. Og siden pretensen er kollektiv, er det lettere å utvise det som har skjedd fra bevisstheten. Det er i tillegg to store grupper av fag som legger vekt på stillhetspaktene i familiemiljøet og også på sosialområdet.

En er forbrytelser og den andre er alt relatert til seksualitet. Begge har til slutt alvorlige konsekvenser for psyken til de involverte. Noen ganger kan det også være juridiske implikasjoner. På denne måten er temaene vi er tause om røverier, mord eller kriminelle bane. Det, på den ene siden. På den annen side refererer de også til forbudte seksuelle forhold. Skriv inn incestet, seksuelt misbruk, homoseksuelle relasjoner og lignende. De er alle fag som kan bryte historien om en familie i to. Tyngdenes tyngde

Tydelige pakter involverer ofte flere generasjoner. Generasjonen der fakta skje forbyder faget, og dette forbudet er arvet. Det er vanlig å miste sans for sannhet over tid, og det som gjenstår er tyngdenes vekt over denne forferdelige tingen.

Calar gir en fortsatt mer forferdelig connotation til faget.

Silence er en form for undertrykking, innkapsling og inneholdende kraft. Men som psykoanalyse legger vekt på så mye, kommer alle undertrykkelser tilbake. Stil om noe er aldri en suksess. Det er alltid en sprekk hvor sannheten rømmes og kommer til å utøve stor innflytelse.

Merkene til det som ikke er sagt er alltid tilstede på en eller annen måte. I form av følelse, handling, tenkning, etc. Silences blir til fobier eller sykdommer, eller stumme feil og merkelige atmosfærer. Tydelighet veier selv de som ikke er en del av familiens stillhetspakter. Effekter av stillhetspakter

Avslag på å snakke om saken har uforutsigbare konsekvenser. I begynnelsen er det en konfidensiell sannhet som i de fleste tilfeller fører til et traumer. Og traumene åpner for en endeløs syklus av repetisjoner.

Det er derfor ikke så vanskelig å finne familier der for eksempel seksuelt misbruk har skjedd, som alle vet om, men aldri har blitt snakket om; Det er vanlig at lignende erfaringer oppstår i andre generasjoner.

Det samme gjelder alle forbudte handlinger. Uten å innse det, utdanner folk hverandre for å bære en stille skyld,

eller å bli straffet. Dette er noe som rømmer dem fra kontroll fordi det er i deres bevisstløse. Skylden, smerten, hendelsens kraft, blir ikke bare utryddet gjennom disse paktene. Tvert imot; komme til liv, bli et spøkelse som aldri er sett, men det er alltid til stede og følger med mange familier.

Silence blir syk og ordet healing. Den eneste måten å utøve spøkelsene til en avskyelig begivenhet, er å snakke om det.Dette forhindrer mange familier i å forårsake et dypt ubehag hos dem som lever i nåtiden, og også for de som kommer i fremtiden. Eliminer denne strangeness, møt den slik at livet ikke lenger er så tungt.