Hint av ulykke hos de som har for mye

I dagens verden,mange tror at mange av deres problemer stammer fra å ha noe mer enn det de har.Derfor tilbringer de mesteparten av sine liv å skaffe seg noe de antar vil gjøre dem lykkelige. Problemet er at siden denne begrunnelsen er i utgangspunktet falsk, kan de aldri ha nok til å være lykkelig. Faktisk er det et snev av ulykke hos de som har for mye. Overflødig, uansett hva det måtte være, oppleves som en byrde.

Og som en byrde er det, fører det til forvrengninger og vanskeligheter for å oppnå en sann livskvalitet. Dette gjelder alt: overflødig mat, drikke, varer, skjønnhet, suksess og så videre."Fattigdom kommer ikke fra sviktende rikdom, men fra mangfoldighet av begjær."

-Platão- Ønsket om å få mer og mer av noe, er ikke født av en bestemt mangel på det gode. Det er ikke at det er mer alkohol i alkoholistens kropp, og heller ikke at den kompulsive søttanden trenger mer protein. Mye mindre, millionæren trenger ikke pengene, men det betyr ikke at disse menneskene ikke vil ha mer. I alle disse tilfellene, hva skjer er at

det sanne ønske er maskert, og så kommer det aldri til å bli satiated.Ulykken av de som har for mye. Det er en sannhet som synes å være motstridende ved første øyekast:

Mangel på materielle varer gir opphav til ulykke, men å eie dem er ikke begynnelsen på lykke.

Mennesker trenger en minimalverdig materialbase som skal utgjøre som mennesker, å vokse og utvikle seg. Hvis vi mangler det minste, starter vi sannsynligvis en mangelvare som fører oss til urettferdighet og mangel på selvstendighet.Ekstrem fattigdom tillater ikke tilgang til utdanning, helsetjenester og kulturelle varer. Det hindrer oss i å nyte samfunnets eiendeler på like vilkår. Vanligvis fordømmer det oss også et usikre liv og ulykke, som nesten utelukkende dreier seg om å sikre overlevelse.På den andre ekstremen er de som har for mye, som teoretisk skal være bedre mennesker, siden de har oppnådd alt og enda mer enn de trenger.

Deres lette utdanning, å ha mer givende erfaringer, og selve faktumet at de vet at de er mer heldige enn de fleste mennesker, bør oversette til en høyere grad av lykke i livet. Imidlertid er mange av disse menneskene nedsenket i motsatt, det vil si i ulykke.

Mennesker som har for mye, er ofte problematiske, krevende og avvikende. De er dominert av lunger. De er besatt av misnøye. De er egoistiske og overflødige, og til og med likegyldige for verden. Vanligvis er de også kyniske. Dette gjelder ikke for alle i denne situasjonen, men det er ganske vanlig. Mer er mindre og mindre er mer?

På personlig utviklingsområdet er penger bare et instrument som langt fra er det viktigste.Som nevnt tidligere, bør ethvert menneske være i stand til å stole på et minimum av forhold som tillater hans utvikling og dens innføring i kulturen. Men i tillegg definerer det til slutt suksess eller fiasko hos en født i fattigdom, er hans eller hennes evne til å håndtere vanskeligheter kreativt.

Det er tro på at folk i fattigdom har mange vanskeligheter. Vanskeligheten er i dag for oss alle, akkurat som solen eller månen. "Det er alltid noe som mangler noen", som teksten til Facundo Cabral sier. Det er alltid noe å administrere, måle, distribuere.

Livet er en daglig utfordring som vi må ta på siden barndommen.For de som har for mye, er emnet ikke vanskelig, og det er heller ikke spennende. De er knapt utsatt for ekstreme situasjoner, hvor vesen må seire før de har. Mange mennesker med penger utdanner sine barn på kanten av austerity.

Likevel er fremtiden din relativt trygg, i motsetning til hvem som har ingenting og sliter hver dag med usikkerhet.Resultatet av alt dette er at, i de fleste tilfeller vil de som har lite, utvikle sin motstandskraft mer kraftig.

Disse menneskene lærer å takle frustrasjon og er i stand til å verdsette det de får. Tvert imot, de som har for mye mistet i opplevelsen av svimmelhet. Sant vil de lide mye mindre på mange måter; men de vil generelt være mindre motstandsdyktige mot ulykkenes skjebne. Det er et snev av ulykke i alt overskudd.