Frykten for å svømme mot dagens

Å være akseptert av andre er et instinktivt og dypt behov.Vi mennesker er sosial i naturen, villige til å samhandle i interessegrupper og trist av deres marginalisering. Når vi utelukkes, aktiveres en alderen advarsel dypt inne i hjernen vår. Vi vet at hvis vi er alene, er vi mer utsatt for enhver fare som nærmer seg.Derfor frykten for å svømme mot dagens.

Fra dette oppstår den risikable tendens til å bli med i massene uten en tidligere refleksjon. I begynnelsen er det skremmende å holde seg utenfor den dynamikken som andre engasjerer. Det er som om det var kunngjøringen at vi kan falle inn i isolasjon og dermed bli utsatt for risiko som er sterkere enn oss selv.

"Å tenke mot tidenes tid er heroisk; ikke å si galskap. "
- Eugene Ionesco-

Bekymringen om dette faktum er at det er tider når den store samfunnsstrømmen går mot det rimelige og det ønskelige. Det mest åpenbare eksempelet, som alltid blir tatt opp, er nazismens. Mange har sluttet seg til denne usunn og umenneskelige bevegelsen rett og slett uten frykt. Alle gikk i samme retning og, absurd som det var, for mange var det bedre å følge denne kjeden enn å motstå.

Dette skjer ikke bare med store historiske fakta. Det er også et uendelig antall hverdagslige situasjoner som vi kan bruke samme ordning på. Det skjer for eksempel i brudd på skolebruk eller mobbing. Selv om mange vet at denne oppførelsen er forkastelig, er de stille eller delta i aggressorene for ikke å svømme mot den gjeldende strømmen. Hva kan vi si om denne frykten? Er det noen måte å unngå det?

Svømming mot dagens: frykt for å tenke og være forskjellig fra andre

På en måte er vi alle indusert til å skape en karakter som representerer oss sosialt. Det betyr at noen forteller oss hvordan vi skal være fra det øyeblikket vi blir født. Hva vi burde eller burde ikke gjøre. På hvilken måte skal vi oppføre seg. Ikke alltid, eller heller, ofte, dette sammenhenger ikke akkurat med det vi ønsker å være eller gjøre. For å komme inn i samfunn og kultur må vi "falle" litt. Vi bør respektere køene, selv om vi ikke vil. Eller lær å spise med servietter, selv om det virker ubrukelig eller for komplisert. Det er prisen vi må betale for å bli akseptert til en bestemt sosial gruppe. Det er derfor, delvis, når vi er i samfunnet, representerer vi ett eller flere tegn.

Hvorfor ender vi med å akseptere disse reglene i spillet? Bare fordi, hvis vi ikke gjør det, mottar vi i motsetning en avvisning eller påvisning. De andre er ikke villige til å akseptere at vi gjør det vi ønsker, og viser vanligvis en subtil og kraftig motstand mot enhver annen stilling enn den som foreslo av gruppen.

De pålegger grenser som ikke alltid forklares eller forstås. I begynnelsen lærer vi å oppføre oss i henhold til hva andre normer foreskriver, fordi vi er redde for lidelsene som kan komme når vi ikke gjør det. Voksende utvikler selvstyre

Noen har aldri hatt muligheten til å overvinne barnas scener.

Når vi er barn, regimer voksne. Vi blir vant til å adlyde, vanligvis uten å vite hvorfor. Det gode og det dårlige er bestått som den eneste sannheten, i lys av vår oppfatning, som teller veldig lite.

Growing betyr å forstå hvorfor standarder, grenser og begrensninger. Det betyr også å bestemme i hvilken grad det passer til vår vilje eller ikke. Og deretter handle tilsvarende. For å oppnå alt dette må vi ha mistet frykten for å tenke på egen hånd. La oss utforske hvem vi er, uansett hvilken karakter vi lærer å representere.

Ved å gjenkjenne oss selv som voksne finner vi også at vi har ressurser til å motsette seg hva vi er uenige med og svømme mot dagens. Men selvfølgelig må vi først vite med det vi er enige om. Det som utgjør vår overbevisning og overbevisning er det som gir oss styrken til å gå mot dagens hvis det er nødvendig. Dessverre er prosessen ikke alltid fullført. Noen ganger velger personen ikke å vokse opp. Det er hardt arbeid, som ikke bare krever innsats og repetisjon, men også mot. Ikke alle er villige til å gå veien mellom tegnet bygget til det virkelige. Ikke alle vil møte, ansikt til ansikt, frykten som eksisterer for å bli i stand til å være deg selv. De som lykkes, får frihet.

De får også muligheten til å programmere sin skjebne, målet til det virkelige som kommer til dem. Bildepoeng: James Bullogh