Farene ved underforståtte og implisitte avtaler i psykologi

Det er ikke en god ide å kommunisere i halvparten. Dessverre er det et sett med sosiale og kulturelle mekanismer som oppfordrer oss til å legge igjen budskap i luften. Det er imidlertid nødvendig å forstå farene ved underforstått og implisitt kommunikasjon.

Ordet og måten det brukes på, styres av samfunnet. Noen ganger påkaller gode manerer, noen ganger bare ved daglig bruk.

Det skjer også at folk selv noen ganger ikke vet hva de skal kommunisere eller hvordan de skal kommunisere, bare fordi de ikke er klare i deres tenkning. De er kaos der indre kommunikasjon også svikter, og dette oversetter til vanskeligheter med å forstå med andre. "Du snakker tydelig; Skulptør hvert ord før du kaster det. "

- Oliver Wendell Holmes -
På samme måte påvirker

kraftrelasjoner disse uheldige ligningene. Det antas at det er folk du kan fortelle og andre du ikke kan. Nesten alle verdens krefter hevder som deres rett til å kreve stillhet. Og de er stille. Noen ganger alt, noen ganger en del av kommunikasjonen. Dette gir bare vei til bedrag og forvirring, så det er ikke en god ide. Farene ved

forstått kalles underforståtte

fortelle om kommunikasjon som ikke direkte , men der en eller begge parter forutsetter at det er tilstrekkelig klarhet og ikke trenger ytterligere forklaring. Som når de sier til deg, "de banker på døren." Åpenbart har du hørt det, og du vet det. Den underforståtte meldingen er "Gå ut døren," men dette er ment å være et fradrag fra den forrige.Selv i hverdagssituasjoner har

underforståelser muligheten til å bli misforståelser. Fortsettelse med det forrige eksempelet, kan "slå på døren" også forstås på andre måter avhengig av kontekst og situasjon. Kanskje det kan bety "Det er på tide å kutte motivet fordi noen er kommet." Eller det kan bety: "Det er kommet som vi har ventet på." Det kan til og med bety: "Advarsel, ingen måtte slå på døren, men de er. Det er noen fare. "

Deltakerne i samtalen må være innstilt på å tolke hva de andre midler

når lanserer disse unøyaktige uttalelser som, fra hans synspunkt, er underforstått. Dette kan betraktes som bisarrt hvis det ikke var for det faktum at i komplekse situasjoner også denne kommunikasjonsformelen brukes, noe som nesten ikke er en god ide. Faktisk er det en forferdelig ide når vi går inn i verden av krav og ønsker. Det skjer for mye. Du vil at den andre skal gjøre noe for deg, eller for deg, men du snakker ikke. Anta at den andre burde vite. "Hvordan kan du ikke innse at jeg trenger eller vil ha det?" Du sier til deg selv. Den dårlige nyheten er at

andre mennesker ikke alltid er i stand til å forstå og kjenne deres forhold til å anta sine tanker. Det er da at konflikten ser ut og farene ved de underforståtte blir virkelighet. Risikoen bak implisitte avtaler

En avtale er i utgangspunktet en pakt mellom to eller flere parter. Selvfølgelig er det også pakter med seg selv, men her legger vi vekt på sosiale avtaler. I en avtale forplikter hver part seg til å handle på en bestemt måte.

Det er resultatet av anerkjennelsen av alle involverte, at adferden er ønskelig for å oppnå et felles mål. Men er det de som gjør feilen om å anta at det er en avtale uten å konsultere direkte med de andre partene

og derfor uten at de har bekreftet det. For eksempel, anta at hvis de gjør noe, må andre gjøre det samme. "Ja, jeg glemmer aldri datoen for bursdagen din, du bør heller ikke glemme min heller." "På samme måte som jeg tenker på deg før du tenker på meg, bør du gjøre det samme." To eller flere mennesker kan skape noen form for avtale. Det dårlige er når en av de involverte tar for gitt en pakt som aldri har blitt klart avtalt. Som i eksemplene opprettes mange korrespondanser, men også andre mer komplekse dimensjoner oppstår. "Som jeg har lidd så mye i dette livet, har du en forpliktelse til ikke å bry meg." Eller "hvordan jeg føler meg overlegen, kan du ikke kritisere meg." Ingen av disse paktene er en god ide.Hva er en god ide er å fremme direkte og klar kommunikasjon.

På en eller annen måte er kommunikasjon alltid feilaktig i noen grad; risikoen for denne feilen multipliserer imidlertid når de underforståtte, latente eller forklarte meldingene dominerer. Derfor er det en god idé å fremme eksplisitte meldinger for å unngå konflikter og unngå farene ved misforståelser.