Kriser skildrer flotte mennesker

Ordet krisen kommer fra det greske verbet "krino", som betyr "jeg dømmer og velger". Dette konseptet antyder et valg eller øyeblikk når ulike perspektiver og muligheter er representert (Onnis, 1900). Dermed kan vi betrakte dem som en prosess med naturlig homeostase mellom personen og miljøet. Balansen oppnås ved å endre vekter og tiltak eller omorganisere strukturer. Derfor gir de forskjellige typer kriser muligheten for endringer som fører til nye former for tilpasning. Det som skiller funksjonaliteten til en person eller familie, er ikke fraværet av kriser, men hvordan de konfronteres, og hvordan de bidrar til personlig / familievekst og utvikling. Det er hendelser som, etter deres natur eller tiden de oppstår, overskrider ressurser og forårsaker skade.

Typer av menneskelig krise

Gjennom livet, må hver person møte en rekke kritiske øyeblikk som kan klassifiseres på forskjellige måter.

Med utgangspunkt i evolusjonær utvikling av mennesker er det to typer: Normer: spesifikt for deres livssyklus og forventet (ekteskap, jobbsøk eller boliger, pensjonering ...).

  • Ikke-normativ: er tilfeldige, uforutsigbare, uhell og uventede kriser som er forårsaket av hendelser. Når de kommer plutselig, krever de en umiddelbar respons fra personen.
  • Kriser kan være forutsigbare eller ikke, men de har alle et felles aspekt: ​​Problemet som motiverer dem kan ikke løses. Når det gjelder mental helse, er resultatet av en krise det samme, men personlig erfaring varierer. Hva bestemmer en krise?

Vi er ikke isolerte personer som har personlige kriser isolert i bobler. Faktorene som bestemmer evolusjonen kan grupperes i tre typer:

Alvorlighetsgrad

som forårsaker anfall.

  • Familieressurser: Fleksible roller, sosioøkonomiske og funksjonelle egenskaper, omsorg, følelsesmessig støtte ...
  • Sosial støtte: familie, venner, samfunn eller andre viktige personer kan bidra til å minimere de skadelige effektene.
  • Med ulike fokuser forsøker teorien om vitale hendelser, kognitiv teori, håndteringsteori og teorien om reaktivering av fortidens historier å forklare hvilke typer kriser. Novack (1978, citert av Slaikeu, 1996) antyder at potensialet av et arrangement for å produsere en krise avhenger av det øyeblikket det skjer, på intensitet, varighet og grad som forstyrrer personens utvikling. Mennesker: en elastisk art

Fra tidens tider har mennesket overlevd uoppløselige kriger, store kriser, katastrofer, vold.

Kriser gir sitt merke, som går fra generasjon til generasjon, men forblir også i våre sinn og følelser.

Hvorfor er noen mennesker som opplever en kritisk situasjon alvorlig påvirket og andre ikke? Fordi en av de største problemene i psykisk helse er kronisk eller seriell gjentakelse av kritiske hendelser, pluss at personen har få ressurser til å håndtere dem.Alle typer kriser formidler en melding.

Mennesker som går gjennom en krise mottar en melding.

Meldingen kan eller ikke behandles bevisst, og den er utformet som et skript senere i personens liv.

Caplan er interessert i å forstå hvordan foreningen av hva som skjer i de første tre dagene, og beskrivelsen av erfaringen påvirker dens kognitive funksjon. Dyregrov forstår at foreningen av disse elementene forklarer mekanismer for tilpasning av mennesker. Måten historien om disse kritiske øyeblikkene er integrert, prosjekterer seg selv inn i skriften i vårt fremtidige liv. Det er umulig å unnslippe følelsen og den umiddelbare betydningen av en slik periode, men da kan de endres gjennom nye, mer positive meldinger. Måten en persons grunnleggende behov oppfylles etter kritiske tider, gjør det vanskelig å lage et generalisert negativt skript. Det er også viktig å se på personens konklusjon om kritisk erfaring. Å snakke om krise betyr ikke å snakke om viktimisering.

Ofre for kritiske hendelser må gå gjennom arrangementet og fortsette med livet deres. De er flotte overlevende.

Referanser Van der Kolk, BA (2015). Kroppen teller: hjernen, sinnet og kroppen i å overvinne traumer. Eleftheria. Gongora, J.N. Refleksjoner om krisen i Haiti: fra individ til samfunn. Gongora, J.N. Krise, konsepter og prosedyrer.