Gjensidighet: hemmeligheten med glade forhold

Det er mye sagt i dag om behovet for å holde hos oss som svarer, hvem gir tilbake det vi gir, hva vi kaster, hva vi er. Som forstår og praktiserer gjensidighet. Mer enn det må vi imidlertid være klar over alt vi ønsker og fortjener å motta, eller vi kan være på feil side av skalaen. Hvis det vi er villige til å tilby, er kjærlighet til sannhet, åpenhet, kjærlighet, smil og helhet, kan ingenting aksepteres mot vår affektive tildeling, aksepteres tilbake.

Vi kan ikke være fornøyd med kaldt, tomt, skjult retur, uten sannhet, uten vilje, uten glede. Ingenting som ikke er gjengitt, vil bære en belastning av følelsesmessige følelser som er tilstrekkelig for oss, som opprettholder våre følelser. Mange finner det å sende en enkel hei mobiltelefon, arbeider og kommer hjem, sover i samme seng og gir hjemmet økonomisk nok til å holde et toveis forhold i live. De klamrer seg på utseende og trenger som eneste materiale, og glemmer at vi er mye mer enn alt dette. Vi har en verden som også skal fylles i hver av oss. Og hvis vi aksepterer med lydløs avgang, vil almsens overbærende passerer over de sentimentalbehovene som vår essens innehar, vi vil i økende grad slippe unna de reelle mulighetene for å kunne føle seg fullstendig, glad og oppfylt.

Vi vil bli mer og mer tomme av drømmer og håp, kjærlighet og menneskelig essens,

fordi vi gradvis vil gi opp for å kjempe for den fullstendighet som kjennetegner å være sammen, med å gå frem og tilbake der og her inne og ut. Ingen, mer enn oss selv, vet nøyaktig hva vi er, hva vi vil ha, hva våre behov er, våre drømmer, våre mørker. Sikkert kan vi ikke lure oss selv, selv om vi vil, kan vi ikke føle oss komfortable, og prøver å holde seg til et liv der alt kommer ut av oss, men ingenting kommer til oss helt, ingenting gir oss fullstendig, og ingen returnerer sannheter. La oss ikke gi opp helt, på grunn av de tomme ekkoene som vil prøve å presse oss tilbake. La oss stå fast i våre sannheter, slik at vi vil hvile vårt essens med de som vil motta oss med en opplyst sjels stramme omfavnelse, selv om det er forsinket, for dette er det vi fortjener.

* Tittelen til denne artikkelen er basert på et sitat fra Mayckon San.