Hvordan media kan manipulere oss

Nyhetene vi ser på TV, i aviser, på Internett og i media generelt, kan endre vår mening. I tillegg er mange nyhetshistorier opprettet eller talt på en bestemt måte for å fortelle oss "hva og hvordan vi burde tenke". Vil du vite hvordan de får kontroll over tankene våre? De sier at hvis noe ikke er nyheter, skjedde det ikke. Et eksempel på dette er 1994-krigen i Rwanda. De to etniske gruppene som bodde på dette territoriet, begynte en massakre så voldsom at det ble kalt folkemord: 75% av Tutsi-medlemmene ble massakrert. Dette skyldtes utnevnelsen av Hutu-medlemmer som guvernører.

I løpet av den første uken av folkemordet ble det ikke mobilisert europeisk kraft.Ingen nyheter dukket opp i pressen, så ingen brydde seg om drapet som skjedde.

I den andre uken begynte mediene å rapportere hendelser på deres nyhetsgrupper. Som et resultat begynte noen europeiske land å sende hjelp til å stoppe massakren. På grunn av mangelen på bilder av hva som skjedde i Rwanda, var nyheten ikke så sjokkerende som virkeligheten, slik at populære repercussions var minimal.

Våre følelser var ikke involvert, så vi betaler ikke mye oppmerksomhet. Hva må vi tenke på? Som vi allerede har kommentert, hvis vi ikke har informasjon om fakta, vet vi ikke hva som skjedde. Derfor,

media forteller oss "hva å tenke på"

, selv om vi ikke alltid tenker på alle nyhetene vi leser. Vi legger større vekt på de nyhetene som interesserer oss. Vanligvisnyhetene som vekker frykt hos folk er de som trekker mest oppmerksomhet.

Et eksempel på dette er nyheten som refererer til en trussel, for eksempel et virus som sprer seg gjennom vår by eller flere angrep i vårt nabolag. Sannsynligvis vil nyhetene om Rwanda få deg til å tenke på hva som skjedde der, men det er et gammelt faktum, og dets konsekvens vil være minimal. De fleste vil ikke være oppmerksom og bekymre seg for det. Hvordan skal vi tenke?

Vi vil tenke på nyhetene som interesserer oss, enten etter emne eller relevans, og i de som vi allerede har en mening dannet ut fra tidligere kunnskaper, eller de som vi har til disposisjon umiddelbart.

Den nåværende informasjonen blir vurdert og sammenlignet med vår tidligere mening

. Hvis vi ikke har en fast mening, eller hvis vi har spørsmål om det, vil vi endre måten vi tenker på. Hvis noen hadde en mening om hva som skjedde i Rwanda, vil nyheten ikke forandre seg. Men hvis hun ikke visste noe om Rwanda eller hadde en vag ide om hva som skjedde, vil nyheten få henne til å tenke på en bestemt måte.Heuristikkens rolle

Heuristikk er enkle, brukervennlige regler som vi bruker til å tolke verden.

I vårt tilfelle tjener de å tolke nyheten. Når nyheten er relevant, behandles informasjonen av en sentral rute og, som vi sa tidligere, i forhold til vår tidligere mening.

Tvert imot, når meningen ikke er relevant, behandles informasjonen ved en perifer rute. I slike tilfeller kommer heuristikk til spill, og vår oppfatning om det vil avhenge av de perifere nøklene som nyheten har. Det faktum at vi betrakter kilden til pålitelige nyheter og påliteligheten tilskrives forfatteren, får oss til å tro på informasjonen.

Hvis leserne ikke stoler på fortelleren av det faktum, vil de ikke tro eller være i tvil. Nyheten ble skrevet i form av krig, folkemord og massakre. Disse nøklene vekker negative følelser når vi tenker på nyhetene og forårsaker at vi har et dårlig bilde av Hutu-folkene. Den negative belastningen ville ikke være så sterk dersom de brukte begrepet "konflikt" i stedet for "krig".

Som prosentandelen av dødsfall ble rapportert, var effekten større og nyheten virker mer negativ. Hvis de hadde skrevet et visst antall mennesker uten å sammenligne med summen, ville det være mindre innvirkning. Rapportering av utløseren av folkemordet vil gjøre Hutus skyldig; kanskje hvis de hadde skrevet at de ble utnevnt til guvernører av europeerne, ble skylden tilskrevet mer for dem enn til Hutus.

Hvert ord i en historie er veldig viktig og vil ha forskjellige konsekvenser, avhengig av oppmerksomheten og tidligere kunnskap som vi har.

Overbevisningen av nyhetene kan være veldig sterk hvis vi ikke er klar over disse mentale prosessene . På den annen side, å være oppmerksom på, forhindrer ikke media i å utøve kontroll over oss, men det vil tillate oss å gripe inn i den prosessen.