Hvordan virker misunnelse i våre liv?

Vi har alle hørt om "god misunnelse", men dette er en følelse full av bitterhet og dårlige ønsker. Hva skjer ofte, for å redusere effekten som ordet "misunnelse" har, sier vi vanligvis "god misunnelse", slik at den ikke blir tatt som en negativ følelse for noen. Men er det enda en slik "god misunnelse"? Eller er det bare en løgn som fortalt å høres rett foran andre?

Hvorfor misunnelse oppstår

Misunnelse kan ha mange opprinnelser, men den mest innflytelsesrike i denne negative følelsen mot andre er personen selv og hans måte å se livet på. Denne følelsen oppstår vanligvis på grunn av personlige frustrasjoner, lav selvtillit eller vanskeligheter med å oppnå mål som er planlagt for livet.Denne følelsen vises når folkene rundt oss har en litt bedre levekår, og denne situasjonen er ikke godt akseptert. Usikkerhet er en annen faktor som muliggjør utseendet til denne vreden.

Ønsket om å oppnå det som andre har eller å ha et liv som ligner de andre, er et veldig klart eksempel på at personen er usikker og egoistisk. Generelt kan vi observere denne dype negative følelsen i familiemiljøet, eller mellom venner; Vi lever sammen med folk som ikke er i stand til å glede seg over de gode tidene til andre. Kan misunnelse bli klassifisert som en positiv og sunn holdning?

Envy er en negativ følelse, som består av andre emosjonelle tilstander som rancor, grådighet, hat, frustrasjon.

Det kan aldri bli klassifisert som en positiv eller sunn følelse.Den så populære termen "god misunnelse" er ikke noe mer enn en maske, som gjemmer det sanne ansiktet av misunnelse. Folk som føler konstant sjalusi lider av stor frustrasjon, noe som kan føre til depresjon. Misunnelse er forbundet med lav selvtillit, frykt, usikkerhet, samt depresjon. Så, å snakke om «god misunnelse» kan overveies betraktes som en måte å dempe tale ... det vil si å gjemme de negative følelsene folk har mot andre.