Venskapsrelasjoner: hvordan utvikler de seg ved livets begynnelse?

Vennskap spiller en nøkkelrolle i våre liv. Vi bryr oss om å opprettholde obligasjoner av kjærlighet og tillit. Vi trenger andre til å vokse opp og ha et godt liv, men hva er vennskap? Hvordan er disse relasjonene i livets stadier?

Venskap er et affektivt forhold basert på dimensjonene av tillit og engasjement fra Stenbergs teori. Det er imidlertid et stort utvalg på hva hver enkelt tenker om vennskapets forhold. Dette skyldes de konstruktive faktorene som eksisterer rundt dette konseptet. Subjektiviteten til hver person vil i stor grad påvirke, endre kriteriene som definerer vennskap.

Generelt, for voksne, et vennskap forhold er ikke en enveis forhold, må det være toveis. Vennskap innebærer gjensidig psykologisk tilfredsstillelse preget av forståelsen av begge menneskers følelser og tanker. Men i barndommen observert vi noen forskjellige forhold av vennskap. Slik utvikler vennskapsforholdene seg gjennom livet. Utvikling av vennskapsforhold

Ifølge Damon og Kilder har vennskap ulike faser, hver med sine spesifikke egenskaper:

Venskapsrelasjoner i tidlig barndom

Vi snakker om perioden mellom 0 og 2 år.

På dette stadiet er det vanskelig å snakke om vennskap i streng forstand, men vi har de første tilnærmingene til samfunnslivet. Studier indikerer at små barn initierer og opprettholder flere samspill med folk de kjenner enn hos hvem de er ukjente. Denne preferansen antar en gevinst i tillit med de som barnet identifiserer som kjent. I tillegg foretrekker barn å forholde seg til personer med hvem de har hatt positive og hyggelige opplevelser, i stedet for å kontakte de som representerer en slags konflikt. Derfor kan vi snakke om en begynnelse av vennskapsrelasjoner, hvor barnet velger med hvem som ønsker å opprettholde utveksling av leker og å uttrykke positiv følelse.

Førskole vennskap relasjoner Førskolefasen oppstår mellom 2 og 6 år,

like før den første utdanningen begynner. I denne aldersgruppen presenterer barn

en egocentrisk visjon i å forstå og analysere vennskapets forhold. De skiller ikke deres eget perspektiv fra det som andre har, siden en teori om sinnet ennå ikke er blitt utviklet. Derfor er disse forholdet til vennskap preget av ustabile møter hvor bruddet kommer lett, spesielt når det er mellommenneskelige konflikter. Vanligvis er barna venner til dem som bor i nærheten av eller av klassekamerater. Kort sagt, er ustabile relasjoner basert på tilnærming og hovedsakelig rettet og kontrollert av foreldre eller verger av barn.

Vennskapsrelasjoner i skolefasen Denne fasen består fra det øyeblikket barnet begynner på skolen til han når ungdomsår, mellom 6 og 12 år

. Disse forholdet til vennskap

er preget av å opprettholde et samarbeidsforhold og gjensidig støtte. I denne alderen begynner barn å forstå andre, og forlater dermed deres ego-sentriske syn på vennskap. Derfra velger de hvem som viser dem kjærlighet ogbryr seg om deres behov og krav. På dette stadiet er begrepet vennskap nært det de fleste voksne har.

Forhold er av en mer varig karakter. Hvis de opprettholdes til ungdomsår, kan det opprettes et nært og svært affektivt bånd.

Venskapsrelasjoner i ungdomsårene Denne perioden begynner ca. 12 år og varer til 18 år. Forholdet til vennskap er oppfattet som for voksne. Ungdom anser vennskap som et forhold basert på gjensidig kjennskap og hvor kjærlighet spiller hovedrollen.

På dette stadiet blir vennskapsforholdene mye dypere, og uttrykker verdier av lojalitet, tillit, intimitet og oppriktighet. Venner er valgt ut fra psykologiske egenskaper og lignende interesser og hobbyer.

Fra ungdomsårene blir vennskapets relasjoner rikere på grunn av mangfoldet av erfaringer som levde. Avstander og sporadiske konflikter slutter å være et hinder for å opprettholde og nyte bindingen av kjærlighet som er opprettet. Ifølge denne klassifiseringen endres vennskapsrelasjoner over tid, påvirket av evolusjonær utvikling av hver enkelt person.

Vi må ikke glemme at vennskap er et subjektivt begrep som hver person bygger med hensyn til ulike variabler. Det viktigste er å forstå hva vennskap er for hver enkelt av oss, slik at vi kan forholde oss riktig og tilfredsstillende.