Dopamin: hva er det og hva er dets funksjoner?

Det er kjent som fornøyelsesgenerotransmitteren. Hovedfunksjonen er å aktivere hjernens belønningskretser, men den utfører også andre funksjoner som ikke er kjent. Dopamin virker både ved å aktivere og hemme hjernens aktivitet, avhengig av hvor den slippes ut. Først av alt må vi vite at

nevrotransmittere er biomolekyler frigjort i synaps av nevroner med oppgave å overføre eller endre overføring av informasjon. I tilfelle av dopamin er dopaminerge nevroner ansvarlige for å frigjøre og produsere denne nevrotransmitteren. Dopamin syntetiseres gjennom aminosyretyrosinet og akkumuleres i synaptiske vesikler ved aksonterminalene til dopaminerge neuroner. Disse nevronene er for det meste funnet i en del av hjernen vår som heter svart substans. Og fra da av spredte de seg gjennom forskjellige veier, hver med en annen funksjon. Her er måter og måter å gjøre ting på. Mesolimbic dopaminerge vei

Her har vi nevronene som projiserer gjennom de ulike områdene av limbic systemet, for eksempel kjernen accumbens.

Det limbiske systemet er primært ansvarlig for de følelsesmessige prosessene i hjernen vår. Her spiller dopamin viktige roller i ulike emosjonelle oppføringer.

En av disse funksjonene er administrasjon av hjernens belønningssystem. Når vi utfører handlinger som vår kropp vurderer som fordelaktig, frigjøres dopamin i denne banen, og skaper følgelig en subjektiv følelse av glede som fører oss til å gjenta slike atferd. Disse oppføringene spenner fra det biologisk programmerte, som å drepe sult eller tørst, til de som er utelukkende sosiale og lærte.

Avhengigheter som narkotika utfordrer, forekommer fordi de stimulerer belønningskretsen på en veldig intens måte. Dette gjør hjernene våre til å vurdere forbruket av disse stoffene som gunstige for oss, noe som fører oss til å gjenta slik atferd. Mesokortisk dopaminerge vei

Disse er veiene som projiserer mot hjernens prefrontale cortex.

Denne regionen er ansvarlig for utførelsesferdighetene, det vil si de som er relatert til planlegging og beslutningstaking. Dopamin virker i denne regionen ved å generere alternativer, velge den mest hensiktsmessige og orientere i retning av den. Dopaminmangel i denne regionen (som i tilfelle av schizofreni) forårsaker mindre kognitiv respons. Den enkelte slutter å reagere på ytre stimuli og synes ikke å være interessert i noe. Andre endringer i denne banen er relatert til andre lidelser som ADHD eller depresjon.

Den nigrostriatal dopaminerge vei Axonene til disse dopaminerge nevronene er rettet mot basale ganglier i vår encephalon.

Dette er en del av det ekstrapyramidale nervesystemet, som er ansvarlig for å kontrollere motorens bevegelser. Dopaminmangel her produserer bevegelsesforstyrrelser som er typiske for Parkinsons sykdom, karakterisert ved stivhet, tremor eller svake bevegelser. Og en hyperaktivitet av dopamin i denne regionen forårsaker hyperkinetiske lidelser, for eksempel tics, for eksempel.

Tubal infusjonsvei

Denne vei, i stedet for å bli født i den svarte substansen som de andre, går fra nevronene til hypothalamus til den fremre hypofysen. Det er ansvarlig for å regulere utgivelsen av et kjent hormon, prolactin, ansvarlig for produksjon av melk etter fødsel.

Denne banen er vanligvis aktiv og dopamin er ansvarlig for prolactininhibering. I postpartum reduseres imidlertid aktiviteten til disse nevronene, noe som utløser en stor frigjøring av prolaktin. Og som følge av det tillater brystkreft å utvikle seg. Endringer i denne mekanismen kan føre til galaktorré (brystsekresjon), amenoré (fravær av menstruasjon) og seksuell dysfunksjon.

Thalamic dopaminergic pathway

Dette er en vei som innerverer thalamus i primater og stammer fra forskjellige steder i hjernen. Dens funksjon fremmer fortsatt viktige spørsmål, men nyere studier peker på muligheten for å være relatert til søvnreguleringsfaktorer og våknevedlikeholdsmekanismer. For tiden er det ikke noe bevis på konsekvensene av mulige dopaminmangler i denne regionen.

Kompleksiteten til dopamin

Selv om denne nevrotransmitteren er kjent for å delta i følelsen av glede og belønning, utfører den mange andre funksjoner. Dermed deltar den i regulering av motoriske aspekter eller, selv, i produksjon av melk under amming.

Å vite kompleksiteten til våre nevrotransmittere hjelper oss til å bedre forstå hvordan hjernen vår virker. En kunnskap som er viktig når man utvikler behandlinger eller medisiner som kan bidra til å kontrollere mulige feilmatcher av disse stoffene i forskjellige områder av nervesystemet.