Barn er ikke kopier av foreldre

Våre barn er - og samtidig ikke - utvidelser av oss selv. De er i den forstand at de arver våre fysiske og psykologiske egenskaper; og er ikke i den forstand at hele ikke er lik summen av delene, noe som gjør hver enkelt en unik kombinasjon som må respekteres og respekteres.

Dessverre er dette skillet ikke alltid så klart, og noen foreldre ser barna sine som et speil der de ønsker å se seg selv reflektert identisk. Resultatet? Frustrasjon på begge sider.

Se på det og hør på det.

Idealet er å starte fra barnets fødsel, vi må se det som et unikt vesen med egen identitet, verdig til å bli akseptert betingelsesløst. Bruk dette som en milepæl, det er veldig viktig å merke seg hva dine naturlige tilbøyeligheter er. Liker han å tegne? Utsette dem for opplevelser som oppmuntrer dette talentet, hvordan å kjøpe bøker og tegnesaker, ta det til skikkelig kunstutstillinger til hans alder, melde ham i timene eller tegning workshops ...

Det er også viktig å snakke med barna for å hjelpe dem å finne ut de beste måtene å kanalisere sine talenter og interesser.

Endelig anerkjenner og lover dine ferdigheter og prestasjoner et verdifullt stimulans for å blomstre og fruktbare dine dyrebare naturlige gaver. Uoppfylte drømmer

Fra en tidlig alder må vi være forsiktige med å ikke projisere våre egne uoppfylte ønsker på barna.

For eksempel er det foreldre som kanskje har den frustrerte drømmen om å være berømte kunstnere, og vil gjerne realisere det gjennom sine barn. Deretter gjennomgår de en tøff rutine av skuespill, musikk, dans, audition og andre klasser som ikke samsvarer med barns interesser, evner eller yrke. Men man kan ikke forandre naturens forløb permanent, uten at det før eller senere blir opprør.

Dette opprøret kan ta mange former, fra angstlidelser, oppførsel eller lavskoleprestasjoner, til narkotikamisbruk, depresjon og selvmord, i de alvorligste tilfellene. Og sannheten er at det ikke er behov for så mye lidelse ... bare

la det være hva det vil være, selv om det ikke er det du drømte for deg. bedre, prøv å kanalisere dine egne drømmer; historien er full av folk som innser sine drømmer og mål i alle aldre.

De hatefulle sammenligninger "Den har samme gretne temperament av sin bestefar" eller "Det er identisk med meg, har ingen ferdigheter for numbers" er eksempler på vanlige uttrykk, i stand til å begrense forventninger om at barna har på seg selv.

Og mens det er likheter i familien, er det verdt å markere hva som gjør hvert barn unikt og unrepeatable. På denne måten vil vi stimulere den frie utviklingen av sitt fulle potensial uten unødvendig pinlig det med fremmede modeller. Selv om noe klisjé, er det også sant at

barn ikke tilhører oss, er bare et privilegium som er gitt til oss for å veilede dem midlertidig å oppfylle sin unike oppgave i denne verden. Så, som en liten boks med overraskelser, la dem utøve sine unike talenter en etter en, stole på dem og la dem lage sin egen bane ...