7 Vaner av følelsesmessig intelligente mennesker

En følelsesmessig intelligent person er en som har evnen til å styre ens følelser og andres. Dette er emosjonell intelligens, et emne vi har snakket om mange ganger før. Emosjonelle Emosjonelt intelligente mennesker har en rekke vaner og atferd som bidrar til deres evne til å styre sine egne følelser og forstå andres følelser.

1 - Følelsesmessig intelligente mennesker tar hensyn til det de føler

Ifølge Daniel Goleman er

selvbevissthet en av hovedkomponentene i emosjonell intelligens.Selvbevissthet er evnen til å gjenkjenne stemninger, følelser og følelser. En del av selvbevissthet innebærer også å være klar over hvordan våre følelser og stemninger påvirker andre. Denne evnen til å kontrollere dine egne følelsesmessige tilstander er et grunnleggende krav til emosjonell intelligens.2 - Emosjonelt intelligente folk vet hvordan andre føler

Empati er en annen av de viktigste elementene knyttet til Goleman i forhold til emosjonell intelligens. Empati innebærer evnen til å forstå andres følelser.

Å interagere med andre i mange aspekter av våre liv, som på jobb eller i skolen, er

følelsesmessig intelligente mennesker i stand til å vite hva andre føler.

Hvis en kollega er opprørt eller frustrert, og vet hva han føler, kan du få en bedre ide om hvordan du svarer og hvordan han skal hjelpe ham. 3 - Emosjonelt intelligente mennesker er i stand til å kontrollere følelserSelvregulering er helt grunnleggende for emosjonell intelligens.

Å forstå dine følelser er en stor egenskap for følelsesmessig intelligente mennesker, men det er ikke spesielt nyttig hvis du ikke vet hvordan du bruker den kunnskapen. Derfor tenker følelsesmessig intelligente mennesker på deres følelser før de handler. Disse menneskene er tilpasset det de føler, men de lar ikke deres følelser styre livet deres.

4 - Emosjonelt intelligente mennesker er motiverteFølelsesmessig intelligente mennesker er motivert for å oppnå sine målog klarer å håndtere deres oppførsel og følelser for å oppnå langsiktig suksess.

De kan være nervøse for å gjøre endringer i livet, men de vet at det er svært viktig å håndtere denne frykten. Ved å hoppe for å gjøre noen endringer, vet de at de kan gjøre livet bedre, og det gjør dem ett skritt nærmere å nå sine mål.

5 - Emosjonelt intelligente mennesker har store sosiale ferdigheter emosjonelle Emosjonelt intelligente mennesker har også en tendens til å ha gode sosiale ferdigheter.

Dette er trolig fordi de vet hvordan de skal være i tråd med sine egne følelser og andres følelser. De vet hvordan de skal håndtere mennesker effektivt, opprettholde sunne sosiale relasjoner og hjelpe dem rundt dem lykkes.

6 - Emosjonelt intelligente mennesker kan snakke om sine følelser med andre.

I tillegg til å kunne snakke om sine egne følelser i det offentlige, er de også villige til å gjøre det når det er nødvendig. Fordi noen ganger er folk empatisk og i tråd med sine egne følelser, men sliter med å ikke dele disse følelsene med andre. Følelsesmessig intelligente mennesker forstår ikke bare følelser, men vet også hvordan de skal uttrykkesriktig, og når det er mulig, gjør de det.

7 - Emosjonelt intelligente mennesker er i stand til å korrekt identifisere årsakene til deres følelser

Følelsesmessig intelligente mennesker er i stand til å se en situasjon og riktig identifisere den sanne kilden til deres følelser. I begynnelsen kan dette virke som en enkel oppgave, men i virkeligheten er det ikke fordi det følelsesmessige livet ofte er komplisert.

Å finne den nøyaktige følelseskilden kan være spesielt vanskelig i tilfeller som involverer sterke følelser , som i tilfeller av kjærlighet eller sinne. Forbedre følelsesmessig intelligens

Forbedre følelsesmessig intelligens er noe som gir arbeid, men kan gjøres. Videre er det helt nødvendig å utvikle det dersom vi skal utvikle seg personlig og forbedre våre relasjoner med andre.